Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Nový projekt si dal za cíl zachránit skanzen Mayrau

Čtvrtek, 4. srpna 2022 07:44

Středočeský kraj zahájil revitalizaci části bývalého kamenouhelného dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna. Hornický skanzen je jediným černouhelným dolem ve Středočeském kraji, který je přístupný veřejnosti a umožňuje prohlídku autenticky zachovaného provozu. Aktualizovaný projekt v celkové výši 172 milionů korun schválila krajská rada.

Nový projekt si dal za cíl zachránit skanzen Mayrau

Skanzen je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Středočeský kraj prostřednictvím projektu s názvem Cestou uhlí a železa pracuje na záchraně významné části této technické památky. „Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu bývalé Lampovny, jejíž dřevěné konstrukce byly napadeny dřevomorkou, dále pak celkovou konzervaci nejstarší těžní věže a rekonstrukci bývalé Kompresorovny pro prezentaci hutnické sbírky s unikátním Thomasovým konvertorem. Počítáme rovněž s vybudováním depozitářů pro sbírkové předměty z oborů hornictví a hutnictví, které jsou průběžně získávány ze zanikajících důlních a hutních provozů. Rekonstrukce se dočká i železniční vlečka a další úzkorozchodné dráhy v areálu skanzenu,“ popisuje radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda rozsah stavebních prací.

Součástí projektu je vybudování nové hornicko-hutnické expozice. „Tato expozice představí návštěvníkům historii ukončené kamenouhelné těžby a hutního průmyslu na Kladensku a Slánsku s přesahem na Berounsko, odkud se do kladenských hutí vozil vápenec a kde se těžila a zpracovávala železná ruda,“ doplňuje radní Švenda.

Pro financování projektu Cestou uhlí a železa se počítá s finančními prostředky z fondů Evropské Unie. „Až 85 procent z celkových nákladů by mělo být financováno z programu Integrovaných teritoriálních investic a dalších dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj. Původně plánovaný rozpočet se navýšil o téměř 25 procent. Důvodem jsou rostoucí ceny energií a stavebních materiálů. Na pokrytí tohoto zvýšení počítáme rovněž s prostředky z dotačních programů,“ uvádí radní Švenda důvody aktualizace projektu.

Příprava expozice a dílčí opravy celého objektu byly již zahájeny. Dokončení celého projektu je plánováno v roce 2026.