ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Kladno bude i nadále uznávat jízdní doklady PID. Ke snížení spojům nedojde

Pátek, 29. července 2022 06:21

Středočeský kraj po několika výzvách i nadále zcela odmítá jakkoliv věcně jednat, nedodal ani základní kvalifikované podklady a navíc do médií nadále šíří nepravdy, zmatené i chybné údaje. Opakované návrhy na nastolení věcného a odborného dialogu ze strany města Kladna vedou pouze k ignoraci krajem a navíc je Středočeský kraj vůbec nepřiznává.

Středočeský kraj s platností od 1. září v systému PID v oblasti Kladenska přistoupil ke změnám tras linek a jízdních řádů. Jeho argumentace pro tento krok v tiskové zprávě vydané krajem (25. 07. 2022) obsahuje hanlivé a nepravdivé výroky i chybná fakta. Krajský radní Petr Borecký zde například nejprve argumentuje nabídkou tzv. „nulové varianty“, podle které by Kladno na SDO nic nedoplácelo. O odstavec níže se už hovoří o chybějícím příspěvku města Kladna ve výši 12 milionů korun. Nezmiňuje ovšem fakt, že „nulová varianta“ počítá s jedním rokem, město Kladno by se muselo vzdát své MHD, kterou má vysoutěženou a nasmlouvanou s dopravcem na léta dopředu, a kraji by ve výsledku doplácelo řádově miliony korun ročně za linky jezdící po městě.

Opakovaná nepravdivá tvrzení o „nekomunikaci“ vedení města Kladna podtrhuje zveřejněný „Harmonogram komunikace ze strany SČK ohledně SDO se Statutárním městem Kladnem“, v němž například chybí v uvozovkách pouze dvě osobní jednání radního Boreckého s primátorem Volfem na kladenské radnici či opakované výzvy a korespondenci advokátní kanceláře Weinhold Legal.

V krajem prezentovaných změnách od 1. září jsou navíc uvedeny zjevné nesmysly, například že: „Ze systému PID budou vyňaty linky MHD Kladno: 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608, 609, 610, 611, 613, 614 a 616. Na těchto linkách nebudou uznávány žádné jízdní doklady PID a dopravce nebude dostávat ze systému PID žádné kompenzace za protarifovací ztrátu mezi jízdným PID a tarifem MHD Kladno.“

Na uvedených linkách budou samozřejmě i nadále uznávány jízdní doklady PID, což je čistě v kompetenci kladenského magistrátu a MHD Kladno. „Pro občany Kladna se skoro nic nemění, komfort jim zajistíme. Krajem omezené či vyjmuté linky buď posílíme, nebo nahradíme. Nadále budeme v MHD Kladno uznávat lístky a lítačky PID,“ zdůraznil Milan Volf.

Informace jsou zveřejněny na základě zdroje města Kladna