ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Dražkovický park ve Slaném je již otevřen veřejnosti

Pátek, 22. července 2022 06:34

Po dvou letech příprav a dokončovacích prací je prostor ve Slaném mezi ulicemi Dukelských Hrdinů, Jungmanova a Dražkovická známý jako Dražkovický park znovu zpřístupněn veřejnosti.

Dražkovický park ve Slaném je již otevřen veřejnosti (Foto: KL)

Již před dvěma léty začaly pod vedením odboru životního prostředí přípravné práce, které zahrnovaly mimo jiné vypracování celkového projektu, stejně tak jako dendrologický průzkum a jeho odborné posouzení stavu stávajících dřevin. Poté bylo přistoupeno k vykácení starých, nemocných i nevyhovujících stromů. Dalším krokem bylo vsazení nových stromů, trvalek a živých plotů.

Dalšího kroku se ujal odbor zprávy majetku. Práce započaly 10. května letošního roku. Nevzhledné cestičky byly vydlážděny, odvodněny a hlavní komunikace osvětlena. Myslelo se na odpočinek a zábavu především pro děti a občany třeba jen tak na procházce. Park je doplněn o piknikové místo, lavičky, koše a herní prvky jako například o provazovou plošinu, sít nebo klouzačku.

„Cele realizace projektu se ujaly Technické služby Slaný a vynaložené prostředky ve výši dva miliony korun včetně DPH se nám do pokladny vrátí v podobě daru dvou a půl milionu od společnosti Lidl, která chystá otevření nové prodejny v bezprostřední blízkosti parku. Tato částka je určena na zlepšení životního prostředí v této lokalitě a zahrnuje právě zmiňovaný Dražkovický park,“ uvedla mluvčí Slaného Markéta Nováková.