ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

V Rozdělově pokračují práce na veřejných prostranstvích

Čtvrtek, 14. července 2022 06:35

V květnu a červnu byly v Kladně zahájeny dvě revitalizace veřejných prostranství. První úprava se odehrála v ulici Vašíčkova. Tam se navýšily parkovací kapacity a zvelebily se chodníky. Druhá úprava se stále ještě aktuálně dotýká stávajícího vnitrobloku mezi ulicemi Moskevská, Petrohradská a Helsinská. Místo pro parkování tam zůstane zachované, přibyde nový chodník a celý prostor se ponese v parkové úpravě.

V Rozdělově pokračují práce na veřejných prostranstvích (Foto: KL)

V Rozdělově vzniká namísto dlážděné plochy příjemný prostor v parkové úpravě, doplněný novými stromy a zelení. Projekt počítá se zachováním stávajícího parkování v ulici Helsinská a možnost příjezdu dopravní obsluhy k místním vchodům obytného bloku.

Zároveň zde město doplní chodník v nezpevněné trase a parkování oddělí od vnitrobloku zeleným pásem s dalšími stromy. Park tak bude volně navazovat na úpravy náměstí Jana Masaryka.

Navýšení parkovacích míst je již hotové i v nedaleké ulici Vašíčkova. Nově tam přibylo přibližně 50 míst umístěných podél vozovky. Stavební práce byly zahájeny od čtvrtka 12. května úpravou části chodníku a navazujícího nároží v ulici Brjanská a Vašíčkova. Poté se pokračovalo v několika etapách výstavbou parkovacích míst a navazujících chodníků. Investiční akce byla před několika dny dokončena.

Navýšení parkovacích míst je hotové v ulici Vašíčkova (Foto: KL)