ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Veřejná prostranství v Rozdělově a Kročehlavech prochází revitalizací

Sobota, 25. června 2022 09:12

Město Kladno zahájilo dvě revitalizace veřejných prostranství. První úprava se dotkne stávajícího vnitrobloku mezi ulicemi Moskevská x Petrohradská x Helsinská a druhá stávající dlážděné plochy v ulici Generála Píky.

Foto: KL

„V Rozdělově vznikne namísto velké dlážděné plochy příjemný prostor v parkové úpravě, doplněný novými stromy a zelení. Zachováme stávající parkování v ulici Helsinská a možnost příjezdu dopravní obsluhy ke stávajícím vchodům obytného bloku,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf. Zároveň zde město doplní chodník v nezpevněné trase a parkování oddělí od vnitrobloku zeleným pásem s dalšími stromy. Park tak bude volně navazovat na úpravy náměstí Jana Masaryka.

Práce započaly i v kročehlavské ulici Generála Píky v blízkosti objektu tržnice. Projekt zahrnuje odstranění stávajícího stánku a vytvoření plochy pro parkování 20 osobních automobilů. Prostor město vymezí štěrkovým záhonem do obrubníků, parkování vozidel je řešeno zatravňovací dlažbou. „S ohledem na stávající podzemní sítě technické infrastruktury doplníme záhon květníky s keřovou výsadbou a zjednodušíme tím i parkování. V prostoru stávajícího stromu vytvoříme větší zelenou plochu a chybět nebudou ani stojany na kola. Zkultivujeme tak celý prostor,“ vysvětlil Milan Volf.