ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

V Kladně se začaly rekonstruovat parkoviště

Čtvrtek, 23. června 2022 08:11

Město Kladno zahájilo dvě výstavby nových parkovišť a kultivaci přilehlého okolí. První investice se dotkne ulic Pařížská v úseku ulic Vitry x Litevská a druhá ulice Na růžovém poli. Oba projekty by měly být hotové do konce letních prázdnin.

Foto: KL

„V ulici Pařížská vybudujeme parkovací pás podél vozovky s přibližně šedesáti parkovacími místy, na který naváže nový chodník a šikmé pěšiny s lavičkami. Tedy v obdobném uspořádání, jako tomu bylo doposud,“ upřesnil kladenský primátor Milan Volf. Dále zde město osadí nové ohrádky pro popelnice a za vhodných klimatických podmínek proběhne úprava trávníků a výsadba zeleně. Termínově se počítá s dokončením prací do poloviny srpna.

Výstavba parkoviště v ulici Na růžovém poli začala tuto středu a termín dokončení je plánovaný do konce posledního letního měsíce. Dojde tam k opravě všech chodníků mezi ulicí Na růžovém poli a Arménskou a město rozšíří parkovací plochy ve dvou vnitroblocích. „Součástí projektu jsou i nové ohrádky pro popelnice a veřejné osvětlení. Dále odstraníme staré asfaltové chodníky uprostřed trávníků,“ dodal Milan Volf. Staré chodníky město z části vymění a zbylé plochy doplní zeminou a zatravní. Chybět nebude ani výsadba nové zeleně.

Foto: KL

Informace jsou zveřejněny na základě zdroje města Kladna