Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Práce na hybridní kruhové křižovatce nabírá reálnějších rozměrů

Neděle, 19. června 2022 10:19

Zklidnění provozu, vyšší propustnost, bezpečnost a plynulost provozu v převážnou část dne. To jsou hlavní důvody, proč se vedení města Kladna rozhodlo k zásadním změnám a vybudování nových kruhových objezdů v klíčových dopravních uzlech v Kročehlavech.

Takto významné zásahy s sebou nesou bohužel i nutná dočasná omezení v dopravě. „Jinak to bohužel nejde a provází to každou větší investici. Záměrně jsme ke stavbám přistoupili měsíc před prázdninami a o prázdninách, kdy je nejmenší provoz a nejezdí se do škol. Z mnoha aspektů je výhodnější rychlá a společná realizace těchto projektů. Prosím Kladeňáky o pochopení a trpělivost se současnými dopravními omezeními. Jsem přesvědčen, že výsledek bude stát za to a celkově přispěje ke zkvalitnění života v našem městě,“ vysvětluje primátor Milan Volf.

V Kročehlavech se pracuje na dvou nových kruhových objezdech – na křižovatkách ulic Vodárenská, Milady Horákové, Jaroslava Kociána a na navazující křižovatce ulic Americká a Vodárenská a mezi výjezdem z Italské ulice od Kauflandu směrem k Lidlu, přičemž „dvoukruhák“ u čerpací stanice MOL je v Evropě spíše ojedinělým, ale už také prověřeným řešením. Propojení dvou křižovatek, vzhledem k jejich vzájemné vzdálenosti, směrům a intenzitě dopravních proudů najednou, přináší prokazatelně přehlednější, bezpečnější a rychlejší dopravu. Práce tu budou trvat do konce letních prázdnin a v případě křížení ulic Americká x Vodárenská kromě zlepšení dopravy vyřeší i nutnost opravy místní vozovky a vodovodu.

Vedení města využilo situace a společně se zmíněnými „kruháky“ rekonstruuje i nyní zaslepenou ulici Jaroslava Kociána, která se díky nim stane dvoupruhovou komunikací. Úprava jízdních pruhů umožní přesunutí veřejného osvětlení mimo chodníky, které chce město rozšířit pro komfortnější užívání cyklistů i chodců. Dále zde plánuje výsadbu zeleně, nová podélná stání a úpravu zálivů pro autobusovou dopravu.