ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Středisko ROSA oslavo 30. výročí založení organizace

Sobota, 11. června 2022 06:47

Středisko ROSA, z.s. je nezisková organizace, která již od roku 1992 pomáhá rodinám s dětmi se zdravotním hendikepem, pěstounským a sociálně znevýhodněným rodinám. V tomto týdnu se uskutečnila oslava k třicetiletému výročí založení. Oslavou hosty z řad klientů, pracovníků, spolupracujících organizací i sponzorů, provedla Ilona Svobodová.

K významnému výročí organizaci gratulovali zástupci Statutárního města, které organizaci dlouhodobě podporuje, sponzoři. „Velmi si vážíme i poděkování ze strany klientů – rodičů dětí s hendikepem a pěstounů,“ uvedla Ilona Svobodová.

Součástí oslavy 30. výročí bylo i ukončení sportovní výzvy „30 000 kilometrů s ROSOU“, která vznikla na jaře 2020, kdy bylo mnoho jejich klientů negativně ovlivněno dlouhotrvající izolací. Výzva je aktivizovala a propojila se společným cílem. Překonat společně do 30. výročí, za pomoci zaměstnanců a dalších příznivců organizace 30 000 kilometrů. „Každý kilometr proměnili sponzoři na jednu korunu, kterou nyní využijeme na vybavení a pomůcky pro naše dětské klienty. Cíl 30 000 kilometrů jsme dokonce překonali a společně jsme urazili vzdálenost 38 151,“ říká dále Ilona Svobodová.

Na oslavě v rámci programu zazpívali žáci ZUŠ Kladno Moskevská pod vedením Lenky Kubínové, zahrála kapela FOTRY-FIVE. Děti měli možnost zhlédnout divadelní představení Mořský svět Myšky Elišky, prožít zábavné cestování pohádkami, dále pro ně připravila bohatý program firmy Lego. Oslava s bohatým hudebním, divadelním a zábavným programem pro děti i dospělé se velmi vydařila.