ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

V Lidicích byli oceněni vítězové vědomostní soutěže

Úterý, 24. května 2022 07:58

Slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže a předání cen vítězům a finalistům se uskutečnilo minulý čtvrtek v Městském divadle Kladno. Soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10–19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice, zavražděných nacisty v roce 1942, a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se ke druhé světové válce, nacistickému režimu, dalším totalitním režimům 20. století i proměně poválečného odkazu Lidic až do počátku 21. století.

V Lidicích byli oceněni vítězové vědomostní soutěže

Vědomostní soutěž „Lidice pro 21. století“ vyhlašuje Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Letošní ročník se konal pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Středočeského kraje. Soutěž se konala za podpory Muzea paměti XX. století, Města Kladna, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sklárny Pačinek, společnosti Palaba a Zooparku Zájezd.

Tato již tradiční soutěž se setkává s velkým zájmem studentů z domova i ze zahraničí, o čemž svědčí počet soutěžících, kterých se letos přihlásilo 1608 ze 114 škol.

Akcí provázel český divadelní a filmový herec Michal Zelenka. Slavnostní vyhlášení zahájily fanfáry a úvodní slovo pronesl ředitel Památníku Lidice Eduard Stehlík. Mezi významnými hosty byli přítomni Pavel Horešovský a Jiří Pitín (lidické děti), předseda odborné poroty soutěže a ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous, radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Milan Vácha, zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, další členové odborné poroty soutěže a zástupci spolupracujících organizací a partnerů soutěže. Hostem slavnostního vyhlášení byla také dcera akademické sochařky Marie Uchytilové paní Sylvia Klánová.

V soutěži bylo oceněno 42 žáků a studentů ve dvou věkových kategoriích, šest účastníků soutěže obdrželo zvláštní cenu poroty za literární práci a v každé kategorii byla vyhlášena první tři místa.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže vystoupila Taneční skupina Diamonds Nový Bydžov, vítěz ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT s emotivním představením Lidice. Oceněné literární práce přečetli přední čeští umělci Máša Málková a Vilém Udatný. Na účastníky čekal také doprovodný program v zahradě divadelní kavárny, kdy si zájemci mohli vyzkoušet virtuální brýle s prohlídkou galerijního prostoru a prvky virtuální reality zaměřené na historii Lidic s ukázkami dobových fotografií, videí, 3D vizualizací a 3D modelů původních lidických stavení. Odpolední setkání v zahradě divadelní kavárny hudebně doprovodila skupina VeHiBa.

Po skončení oficiálního programu v Městském divadle Kladno se účastníci přesunuli na pietní území Památníku Lidice, kde absolvovali jeho prohlídku s odborným výkladem a měli možnost navštívit i další objekty Památníku Lidice.