ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Výstavba kruhových objezdů změní v Kladně vedení autobusových linek

Čtvrtek, 19. května 2022 08:12

Uzavřené komunikace v Kladně v souvislosti se stavebními pracemi v křižovatkách na ulicích Americká, Vodárenská a Jaroslava Kociána od pondělí 23. května změní trasy linek MHD a PID.

Výstavba kruhových objezdů změní v Kladně vedení autobusových linek (Ilustrační foto: KL)

Vedení linek MHD

Z linek městské dopravy jedou v uzavřeném úseku zejména dvě páteřní linky, číslo 601 a 603. Z důvodu rozložení frekvence je objíždění uzavřených úseků vedeno dvěma trasami. Linka 601 spolu s linkami 610 a 616 pojede ve směru z centra ze zastávky Sítná ulicemi Josefa Čapka, Dr. Foustky, Milady Horákové a Vrchlického, dále spoje těchto linek pokračují po svých trasách. Na objízdné trase zastavují autobusy v dočasné zastávce Dr. Foustky, ve stávající zastávce Svépomoc a v dočasné zastávce Vrchlického před kruhovým objezdem s ulicí Vodárenskou.

Druhá trasa pro linky 603 a 613 je ze Sítné vedena ulicí Josefa Čapka, ulicí Železničářů okolo ČSAD, ulicí Milady Horákové kolem vlakového nádraží a propojkou před nákupním centrem Tesco do ulice Americké. Dočasná zastávka je umístěna v ulici Josefa Čapka, dále autobusy zastavují ve stávajících zastávkách městské dopravy Vaníčkova, ČSAD, Na garážích a Nádraží.

Trasu linky 605 ovlivní navíc uzavírka ulice Fr. Kloze, která začíná také v pondělí 23. května. Linka 605 tak nebude obsluhovat zastávky Sletiště a Fr. Kloze, výchozí bude zastávka Nemocnice. Po své pravidelné trase pojede až do zastávky Svépomoc, dále odbočí do ulice Dr. Foustky, zde obslouží dočasnou zastávku, ulicí Josefa Čapka přejede přes Sítnou dál pokračuje po stejné trase a stejných zastávkách jako linky 603 a 613 až do zastávky Nádraží, kde se napojí na svou pravidelnou trasu.

Změna se dotkne i linky 608, která bude místo zrušené zastávky U Kauflandu začínat v zastávce Nádraží, po průjezdu do ulice Americká pokračuje po své trase do cílové zastávky Pekárny.

Vedení linek PID

Linky meziměstské dopravy 300, 306 a 322 jsou vedeny ulicemi Josefa Čapka, Dr. Foustky, Milady Horákové a Unhošťská. Ruší se zastávka Kladno, U Hvězdy, náhradní je zastávka Kladno, Na Slovance.

Linky 307 a 626 pojedou ulicemi Josefa Čapka, Železničářů kolem ČSAD, Milady Horákové, propojkou před OC Tesco a ulicí Americkou. Ruší se zastávky Kladno, Zdravotní středisko, Kladno, Pražská křižovatka/U tržnice a Kladno, U Hvězdy. Dočasně budou obsluhovány zastávky Kladno, Americká, Kladno, Nádraží a Kladno, ČSAD.

Linky 324 a 399 pojedou ulicemi Josefa Čapka, Železničářů a Milady Horákové. Ruší se zastávka Kladno, U Kauflandu. Obě linky zastaví v zastávce Kladno, nádraží a linka 399 také v zastávce Kladno, ČSAD.