Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Město Slaný získalo další dar na rozvoj infrastruktury

Úterý, 10. května 2022 09:44

Spolupráce se slánskou společností byla zahájena již v roce 2018, kdy proběhlo několik jednání ohledně rozvojových aktivit developera a možnosti spolupráce s městem. O rok později zastupitelstvo města schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci a Darovací smlouvy na Kumpánovu zahradu (park Benar) a vilu továrníka Ferdinanda Přibyla o celkové výměře 170 tisíc metrů čtverečních. Město tak do svého vlastnictví získalo klenot, jehož revitalizace byla zahájena v roce 2020.

Foto: KL

S ohledem na komplikace, které se v průběhu prací vyskytly, město vyvolalo na podzim roku 2020 jednání se společností F&S Slaný s.r.o. Investor byl informován o probíhající revitalizaci, o zvýšeném výskytu arsenu a nutnosti jeho likvidace a vysoké hladině spodní vody.

Společnost F&S Slaný si uvědomuje zvýšené náklady spojené s revitalizací parku Benar a zároveň si je vědoma toho, že město Slaný nově s investory projednává vliv jednotlivých developerských projektů na infrastrukturu města. Proto po jednáních, která probíhala v průběhu celého roku 2021, mohly být na zasedání zastupitelstva města dne schváleny darovací smlouvy na celkovou částku 8 723 100 korun. Účelem darů je rozvoj dopravní infrastruktury a revitalizace parku.