Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Kladenská zdrávka se připojila k akci Purple Day

Čtvrtek, 31. března 2022 09:13

Žáci a vyučující Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno se připojili k akci Purple Day v rámci podpory mezinárodní kampaně zaměřené na zvyšování povědomí o epilepsii.  Vyjádřili tak podporu lidem s epilepsií a snažili se tak přispět k boření mýtů a stigmat souvisejících s tímto onemocněním.

Kladenská zdrávka se připojila k akci Purple Day

Žáci této školy, stejně jako lidé v zemích po celém světě, si symbolicky na základě každoroční mezinárodní výzvy 26. března oblékli fialovou barvu.  V loňském roce se zapojilo do této aktivity přes 85 zemí napříč zeměkoulí.

Téma epilepsie se stane i hlavním bodem programu diskuse ve škole v rámci výuky odborných předmětů.

Je více než potěšující, že právě budoucí pracovníci ve zdravotnictví se se zajímají o toto téma a snaží se tak alespoň symbolicky podpořit více než 65 milionů lidí trpících epilepsií na celém světě.