Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Střední zdravotnická škola a VOŠZ Kladno pomáhá Ukrajině

Čtvrtek, 10. března 2022 11:02

Vyučující a žáci kladenské zdravotnické školy se rozhodli pomoci obyvatelům Ukrajiny, které sužuje ozbrojený konflikt a dopady s ním spojené. Pomoc byla realizována jednak v podobě finanční sbírky a jednak sbírky materiální pomoci.

Střední zdravotnická škola a VOŠZ Kladno pomáhá Ukrajině

Finanční sbírka byla dobrovolná a žáci, studenti a vyučující vybrali 53 350 korun. Tato částka bude směřovat prostřednictvím nadace Člověk v tísni v rámci výzvy SOS Ukrajina všem, kteří potřebují pomoc v důsledku událostí na Ukrajině.

Druhá forma pomoci byla materiální pomoc, kdy žáci a vyučující přinesli do školy věci potřebné pro přežití a ulehčení života lidí ve ztížených podmínkách. Škola tuto formu pomoci zvolila na základě komunikace žákyně SZŠ a VOŠZ Kladno, která má rodinnou vazbu s obyvateli Ukrajiny. Ti žádali zejména zdravotnický materiál, pitnou vodu, dezinfekci, konzervované a trvanlivé potraviny, deky, spacáky, karimatky nebo oblečení. Většinu těchto věcí skutečně žáci a vyučující přinesli na určené sběrné místo ve škole. Nakonec byly zcela zaplněny dva prostorné vozy touto materiální pomocí, která putuje do 128. brigády do Zakarpatské oblasti.

Sbírka probíhala od 2. do 4. března a je nutno dodat, že je více než potěšující, že se potvrdilo, že budoucí pracovníci v oblasti zdravotnictví a sociální péče nejsou lhostejní k osudům lidí strádajících válečnými útrapami.