Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V Kladně u Gottwaldova domu mládeže padlo 25 topolů

Pátek, 4. února 2022 07:58

Stromořadí pětadvaceti vzrostlých topolů v ulici Dr. Foustky, které lemovaly hokejbalové hřiště, muselo být vzhledem k jejich špatnému zdravotnímu stavu pokáceno. Na jejich místě bude provedena nová výsadba zdravých stromků.

V Kladně u Gottwaldova domu mládeže padlo 25 topolů (Foto: Jitka Krňanská)

Topoly u hřiště a internátu Gottwaldova domu mládeže hrozily pádem. Staré stromy byly již duté, uhnilé a odpadávaly z nich větve. Hrozilo tak, že kusy stromů se mohou zřítit na chodník, silnici nebo přilehlé sportoviště.

Podle informativní zprávy měla většina stromů vychýlené těžiště buď směrem k chodníkuj nebo nad hokejbalové hřiště. Hrozilo tak poranění osob a poničení majetku. U jednoho z topolů, který se při vichřici zlomil v koruně, byly navíc pozorovány dřevokazné houby. Jejich dřevo již křehlo.

Vykácené stromy budou podle úředníků co nevidět částečně nahrazeny novou výsadbou. Nové dřeviny přijdou na místo původních, stromořadí se tím obnoví.