ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Sknazen Mayrau zve na výstavu Kulturní dědictví průmyslové aglomerace

Čtvrtek, 13. ledna 2022 12:08

V hornickém skanzenu Mayrau, je ještě do konce tohoto měsíce k vidění výstava, která se snaží pomocí map, technologických schémat a fotografií vysvětlit složitost, vzájemnou provázanost a památkovou hodnotu průmyslového dědictví.

Sknazen Mayrau zve na výstavu Kulturní dědictví průmyslové aglomerace (Ilustrační foto: Jitka Krňanská)

Výstava představuje výsledky historického výzkumu a terénního průzkumu s cílem přiřadit jednotlivým objektům, technickému zařízení a terénním pozůstatkům kladenské průmyslové aglomerace příslušnou hodnotu.

Výstava se snaží pomocí map, technologických schémat a fotografií vysvětlit složitost, vzájemnou provázanost a památkovou hodnotu průmyslového dědictví. Výstava byla realizována Metodickým centrem průmyslového dědictví NPÚ, územního odborného pracoviště v Ostravě, jako jeden z výsledků projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity.

Od 1. září 2021 jsou pro skupinové prohlídky Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích platná tato pravidla:

  • Skupina do 20 osob (včetně průvodce) má vstup bez nutnosti prokázání testování či očkování. Skupiny nad 20 osob s výjimkou dětí do šesti let věku (včetně průvodce) doloží potvrzení o testování či očkování členů skupiny.

Vstup jednotlivých návštěvníků na výstavy a obdobné akce, je omezen na níže uvedený počet:

  • výstava v cechu: 64 osob
  • výstava nad schodištěm: 48 osob

Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků na jednotlivé prohlídky, se doporučuje rezervovat si termíny telefonicky na čísle 312 273 067, nebo 602 717 159.

Parkoviště pro návštěvníky se nalézá uvnitř areálu skanzenu!

Listopad – Březen: Otevřeno každý den od 9:00 do 15:00