ČSAD KLADNO
  • Farmářské trhy
  • Kladno
  • Rebuy Stars

Kraj dal cyklostezce mezi Kladnem a Prahou zelenou

Sobota, 18. prosince 2021 10:54

Rada Středočeského kraje schválila projektový záměr na akci „Kladenská drážní cesta“. Záměrem je vybudovat bezpečnou cestu pro bezmotorovou dopravu v trase Praha – Kladno a spojit tak hlavní město s největším městem Středočeského kraje. Nová stezka pomůže rozvinout rekreační potenciál území podél železniční trati a zajistí chybějící vazby v území. Současně zlepší dostupnost obcí k zastávkám na železniční trati. Předpokládané náklady na přípravu a realizaci projektu dosahují výše 467 milionů korun.

Kraj dal cyklostezce mezi Kladnem a Prahou zelenou (Ilustrační foto)

Chráněná cesta pro bezmotorovou dopravu bude umístěna v blízkosti železniční trati Praha – Kladno a využije těch úseků traťového tělesa, které budou po modernizaci trati opuštěny. „Akce Kladenská drážní cesta má vyhotovenou technickou prověřovací studii z roku 2020, jejímž objednatelem bylo Statutární město Kladno. Z této studie také vychází odhad nákladů akce. Skutečné náklady však budou známy až po skončení výběrového řízení na zhotovitele. Projekt bychom rádi připravovali v úzké spolupráci s dotčenými městy a obcemi na trase a také Správou železnic“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Po vybudování předmětného úseku by bylo možné prodloužit dálkovou cyklotrasu č. 1 Praha – Brno – Skalice z Prahy dále směrem na západ tak, aby vedla v úseku Praha – Kladno po plánované Kladenské drážní cestě a dále do Plzeňského a Karlovarského kraje, kde by se napojila na cyklotrasu č. 6.

Fyzická realizace stavby se předpokládá v letech 2024-2026 a bude úzce navázána na modernizaci železniční trati Praha – Kladno.