Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V Kladně se připravuje projekt energetických úspor v majetku města

Pondělí, 13. prosince 2021 08:20

Kladno využije účinný model Energetických služeb se zárukou, který využívá řada českých krajů, měst i podniků. Podklady připravilo pro celkem 23 objektů. Konečný návrh bude nyní vytvářet ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou.

V Kladně se připravuje projekt energetických úspor v majetku města (Foto: SAMK)

„Ve dvou etapách město provede stavebně energetická opatření především na budovách kladenských škol a také aquaparku, případně na magistrátní budově na náměstí Starosty Pavla. Bez metody Energy Performance Contracting (EPC) by na jejich komplexní přípravu město nemělo finanční, ani personální zdroje,“ upozornil radní pro rozvoj Ondřej Rys a dodal: „Výhody EPC modelu pro město, vidím minimálně ve třech rovinách. Zaprvé je to velká technická pomoc na přípravu projektů, dále nízká zatíženost městského rozpočtu a zatřetí skutečnost, že se celá investice splácí sama z dosažených úspor.“   

V letošním a loňském roce si město nechalo zpracovat prvotní analýzu, která vyhodnotila potenciál energetických úspor u vytipovaných městských objektů. Financována byla z prostředků mezinárodního projektu SPARCS, kterého je Kladno od roku 2019 součástí, a také z dotace programu EFEKT. „Je to další úspěšný počin projektu SPARCS, který má mimo jiné za úkol návrhy na efektivní energetiku přinášet. Nyní budou následovat podrobnější analýzy prostřednictvím spolupráce s Národní rozvojovou bankou,“ konstatoval radní pro rozvoj.

Smlouvu s NRB město podepsalo začátkem listopadu. Díky ní získá prostředky z Evropské investiční banky pokrývající 90 procent nákladů na kompletní přípravu jednotlivých projektů, ať už půjde o rekonstrukci škol, pořízení nových technologií, instalace chytrého měření či využití technologií fotovoltaiky nebo kogenerační jednotky pro vlastní výrobu energie.

Pro financování samotných investic pak bude město usilovat o kombinaci dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a finančního schématu EPC. Jeho benefitem je poradenství expertů při získávání evropských dotací, včetně finalizace podkladů a přípravy žádostí, stejně jako pomoc odborného poradce s následným výběrovým řízením na firmu, která celý proces realizace stavebně energetických opatření zastřeší.

To, že EPC modely opravdu fungují, dosvědčuje například fakt, že má Pardubický kraj za sebou od roku 2006 osm kol, a ušetřil již zhruba 80 milionů korun na nákladech na provoz budov. EPC využívá i Praha či Středočeský kraj.