ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Podjezdem ve Vodárenské už projedete, přes novou lávku projdete

Pondělí, 29. listopadu 2021 08:37

Instalace lávky nad podjezdem ve Vodárenské ulici byla dokončena. Podjezd pro automobilovou dopravu dostal nový povrch a je již plně průjezdný. Autobusové linky od neděle 28. listopadu jezdí po svých běžných trasách.

Podjezdem ve Vodárenské už projedete, přes novou lávku projdete (Foto: KL)

Investiční akce města začala již před rokem. Došlo k sanaci křídel lávky, opravě zábradlí a odvodnění komunikace. Odborná firma nejprve postavila lešení na jedné straně podjezdu, mechanicky se odstranily poškozené vrstvy betonu, zdi se nově vyprofilovaly, napenetrovaly a kompletně zatmelily. Následně se práce přesunuly na druhou opěrnou zeď se stejným postupem.

Letos v říjnu došlo i na samotnou lávku spojující ulici Anglickou se Základní a mateřskou školou Vodárenská. V polovině listopadu začala druhá fáze, která s sebou přinesla kompletní uzavírku vyfrézovaného úseku. V této době došlo i k instalaci nové lávky a položení asfaltové vrstvy.

V těchto dnech jsou práce již hotové a podjezd ve Vodárenské ulici je průjezdný po novém asfaltovém povrchu. Samotná lávka pro pěší je již také funkční. Chodníky kolem lávky ještě čeká z části rekonstrukce.

Podjezdem ve Vodárenské už projedete, přes novou lávku projdete (Foto: KL)
Podjezdem ve Vodárenské už projedete, přes novou lávku projdete (Foto: KL)