ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Ve Stochově upravili veřejná prostranství a chystají výstavbu dalších parkovacích míst

Sobota, 7. srpna 2021 08:15

Ve Stochově se dál snaží zvelebovat veřejná prostranství pro místní obyvatele. V uplynulých dnech zde tak došlo k opravě laviček nebo revitalizaci záhonu. V současné době pak probíhají opravy výtluků v silnicích a chystá se výstavba nových parkovacích míst.

Foto: Město Stochov

Z již dokončených projektů, které vedení Stochova připravilo, můžeme zmínit revitalizaci záhonu na prostranství za Domem s pečovatelskou službou. Hojně zarostlý prostor zde nahradila čerstvě upravená plocha s novými rostlinami.

Na základě podnětu občanů se zaměstnanci Technických služeb Stochov zaměřili rovněž na stav laviček za jedním z bytových domů v ulici S. K. Neumanna. „Velmi děkuji za obdržené podněty, situaci jsme obratem napravili a celkem jsou opraveny čtyři další lavičky v dotčeném prostoru,“ uvedl starosta města Roman Foršt, který zároveň upozornil i na již probíhající a chystané projekty ve Stochově.

Momentálně totiž probíhá na stochovských komunikacích oprava výtluků, která si žádá zvýšenou pozornost řidičů při průjezdu opravovaných úseků. Rada města pak již vybrala zhotovitele investiční akce, v rámci níž vznikne 58 nových parkovacích míst. „Stávající nepropustné povrchy budou v maximální míře nahrazeny za nové vodopropustné. V rámci sadových úprav bude vysázeno celkem 68 nových keřů a stromů. Na místě budou opravena také kontejnerová hnízda a vzniknou dvě nová relaxační místa na posezení, přičemž u jednoho z nich bude nově vybudováno veřejné ohniště,“ doplnil Foršt.

Po letních prázdninách také odstartuje akce na zateplení dalšího bytového domu v ulici S. K. Neumanna. Projekt počítá se zateplením obvodových stěn, s výměnou oken ve vikýřích a v suterénu a s výměnou střešních oken. Nově budou instalovány stříšky nad vstupy včetně osvětlení. Dojde také na výměnu zvonkových tabel a provedeny budou i další související stavební činnosti.

Vedení města rovněž vyhlásilo výběrová řízení na chystané akce rekonstrukce ulice 9. května a na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Foto: Město Stochov

Autor: (fa)