Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Na slánské Háje do školy, za sportem nebo kulturou brzy bezpečně

Čtvrtek, 8. července 2021 07:10

Tři roky připravovaný projekt přinese do lokality Háje dopravní řád, který by měl zajistit bezpečný pohyb bez pocitu ohrožení nejenom dětem z blízké základní školy, ale také návštěvníkům přilehlého lesoparku. Součástí schválené investice jsou chodníky, navazující přechod, veřejné osvětlení a také nové autobusové zastávky mimo prostor parkoviště.

Na slánské Háje do školy, za sportem nebo kulturou brzy bezpečně (Foto: KL)

Stavební práce spojené se zásadní úpravou parkoviště byly již zahájeny a vyjdou městský rozpočet na téměř tři miliony korun včetně daně. Předpoklad jejich ukončení je do konce letošních prázdnin.

„V ranní špičce jsou zdejší parkoviště a přilehlá komunikace velmi vytížené. Vznikaly zde nepřehledné a často nebezpečné situace hlavně pro děti mířící do školy,“ uvedl starosta města Hrabánek důvod, proč tento projekt našel u zastupitelů letos svoji prioritu, a dále doplnil: „Při plánování změn bylo zohledněno množství připomínek rodičů žáků školy, kteří se zúčastnili dopravního průzkumu s názvem Bezpečná cesta do školy v roce 2018.“ Starosta dále poděkoval všem kolegům z Odboru správy majetku, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Investičnímu výboru, Policii ČR a dalším, kteří se do přípravy proměny prostoru zapojili.

K jakým změnám tedy dojde?

Celému prostoru bude dán jednoznačně systém. Největší změnou bude zrušení průjezdu autobusů prostorem parkoviště a zbudování autobusových zastávek mimo tento prostor na hlavní ulici Politických vězňů, nově v obou směrech. Původně blokovaná plocha pro autobusy tak bude moci být rozšířena o čtyři nová parkovací stání. Neukázněnost řidičů při parkování pak usměrní jasně olemovaná parkovací místa, která nově nabídnou i vyhrazené parkování pro osoby s omezenou pohyblivostí. Celkem vznikne 51 parkovacích míst a přibližně pět míst v režimu K + R, tedy pro krátkodobé stání v omezeném čase od 7 do 8 hodin.

Další zásadní úpravou pro řidiče bude uzavření spodního výjezdu z parkoviště pro jeho prudký sklon a vysoké riziko kolize s chodci. Chaotické parkování a zakázané manévry řidičů nahradí jednosměrný provoz. „Namísto zrušeného výjezdu tam bude instalováno zábradlí,“ doplnila vedoucí Odboru správy majetku Ivana Hádková, jejíž odbor má přípravu stavby na starosti. Bezpečnou cestu dětí posílí nový chodník a návazný přechod, který bude nasvícen novým veřejným osvětlením a opatřen varovným signálním pruhem.

Na slánské Háje do školy, za sportem nebo kulturou brzy bezpečně (Foto: KL)

Autor: Markéta Růtová