Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
 • Práce ve Slaném
 • Leoš Stránský

Pozor na zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Pátek, 25. března 2022 10:20

Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Středočeský kraj i další části České republiky výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů. Zakázáno je toho poměrně dost.

Ilustrační foto: HZS Středočeského kraje

Z A K Á Z Á N O:

 • používání zábavní pyrotechniky
 • vypouštění „lampionů štěstí“
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování
 • vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, například suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem a podobně

Mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 • lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů
 • souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru
 • zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
 • stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 • rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství)
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret)
 • jízda parní lokomotivy
 • povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů.            

Zdroj: HZS Středočeského kraje