ROYAL Fitness SAMK Měsíčník Kladno
ČSAD KLADNO Nad Kladnem Klapod
 • Nad Kladnem
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

V Kladně začala rozsáhlá rekonstrukce základní školy Norská

Středa, 16. června 2021 07:00

Začala největší letošní investice v oblasti školství. Součástí rekonstrukce pavilonové základní školy v Norské ulici v Kročehlavech jsou kromě jiného zateplení vnějšího pláště budov a řízené větrání učeben s využitím výměníků tepla. Zhruba 40 procent z celkových způsobilých investičních výdajů, které činí přes 46 milion korun, pokryje dotace z evropských fondů.

V Kladně začala rozsáhlá rekonstrukce základní školy Norská (Foto: KL)

Pro celý areál jsou zvoleny čtyři základní barvy: světle modrá, meruňková, okrová žlutá a hráškově zelená. Pro vstupní pavilon C je zvolen odstín okr světlý. Hlavní průčelí pavilonu C, kde je zázemí pro administrativu a v nižším podlaží odborné učebny, bude zdobit výrazný nápis „základní škola“ a také výtvarné dílo.

Vzhledem k charakteru stavby nevznikly na území školy požadavky na demolice či kácení dřevin. Hlavní zásobování staveniště bude z ulic Norská a Holandská. Stavební činnosti produkující zvýšený hluk a vibrace budou po domluvě prováděny tak, aby co nejméně obtěžovaly školu i okolí, a to jeden den v týdnu v čase od 7.00 do 21.00. Převoz prašného materiálu bude prováděn na „zaplachtovaných“ korbách nákladních vozů.

„Zateplením šesti pavilonů školy v Norské ulici snížíme energetickou náročnost budov. Tím se zmenší emise skleníkových plynů, což pomůže zlepšit zdejší životní prostředí. Město zároveň uspoří finance vynakládané na vytápění školského zařízení. Současné úpravy se netýkají bazénu a tělocvičny, které byly rekonstruovány dříve a již mají fasádu zateplenou,“ upozornil kladenský primátor Milan Volf.

Práce zahrnují demontáž střešního pláště až k nosné konstrukci. Dále demontáž veškeré techniky, osvětlení, okapové soustavy a dalších prvků umístěných na budovách. Budou provedeny výkopové práce podél fasád a následně zateplení obvodových a střešních plášťů pavilonů. Následovat bude položení nových střešních plášťů, jejich osazení klempířskými a zámečnickými prvky, hromosvody a anténami. Pamatováno bude také na kamery, osvětlení, založení okapového chodníku podél objektů atd. Součástí je zavedení regulace otopných soustav a systému energetického managementu, který zajistí efektivitu vytápění pavilonů.

„Zásadní je zlepšení podmínek žáků. Ve všech prostorách určených k výuce budou instalovány vzduchotechnické jednotky s automatickým řízením provozu, které budou kontrolovat koncentraci oxidu uhličitého a zpětné získávání tepla. Zjednodušeně řečeno: Rekuperační jednotka odvede ven vydýchaný vzduch a čerstvý vzduch přivedený zvenku pomocí odpadního vzduchu, který ohřeje na požadovanou teplotu. Tím se vyhneme tepelným ztrátám, ke kterým dochází při klasickém větrání učeben otevíráním oken,“ uvedl primátor.

Rekonstrukce školy v Norské proběhne po etapách. První na řadě jsou pavilon A a vstupní pavilon C, a to včetně výměny oken a vstupních dveří. Všechny školní pavilony postupně získají novou barevnou fasádu. Na každém bude jak základní, tak doplňková barva, která pak na jiném pavilonu bude tou základní.

„Rekonstrukci školy jsme uvítali, čekali jsme na ni. Především pavilon C více než patnáct let. Stará okna jsou v dezolátním stavu, centimetrové fuky v rámech nejsou výjimkou. Samozřejmě je skvělé a důležité, že se provedou i další zásadní změny, které zlepší pracovní pohodu ve třídách jak žákům, tak učitelům,“ poznamenala ředitelka školy Daniela Vlčková. „Vítáme montáž nové vzduchotechniky. Ve třídách se v jarním období kumuluje teplo bez ohledu na otevřená okna. Pracovní pohoda klesá i v podzimních a zimních měsících, kdy se topí a kdy je i přes regulaci jednotlivých topných těles třeba větrat,“ přiblížila stávající situaci.

Práce proběhnou za provozu školy. „Přijmeme proto opatření zaručující bezpečnost žáků a zaměstnanců, a to podle toho, ve kterém pavilonu se zrovna bude pracovat,“ konstatovala ředitelka.

Pokud se nevyskytnou komplikace, rekonstrukce areálu v Norské by měla být kompletně hotova v prosinci příštího roku.


Zdroj: Město Kladno 1. krimi

  Policisté v červnu připomínají Evropský den proti vloupání

 2. zprávy

  Slánská galerie V Troubě představila fotografie amatérských autorů z města a okolí

 3. zprávy

  Redakční výběr toho, co vám možná tento týden v Kladenských listech uteklo

 4. zprávy

  SOŠ a SOU Kladno náměstí Edvarda Beneše dostane peníze od kraje na praxe v zahraničí

 5. zprávy

  Jak jsem se nestal youtuberem, kamera přidává na váze, ne na inteligenci, pizza a požár

 6. krimi

  U zřícené budovy v Kladně zasahovalo 10 jednotek hasičů, zachránili 24 osob

 7. zprávy

  Slánský tuplák dnes pokračuje, neděle od 10 do 13 hodin bude hlavně pro děti

 8. krimi

  Desátý ročník Seniorského víceboje zná své vítěze, opět ho pořádali strážníci v Kladně

 9. zprávy

  Plovoucí město mladých stavitelů z Kladna postoupilo do mezinárodního superfinále soutěže Modelium

 10. zprávy

  Jů a Hele pobaví děti v kladenském Kině Sokol, vstupenky už jsou v předprodeji

 11. zprávy

  Nový fitness program Les Mills v Royal Fitness přináší zábavu a výzvy

 12. zprávy

  Kam o víkendu i po něm, kultura, sport, zábava i poučení. Vyberte si v naší nabídce

 13. zprávy

  Více než 20 stánků s pitím i jídlem, Plzeň bude také, tři dny zábavy pro děti a dospělé startují v pátek

 14. zprávy

  Pravý Kavkaz zažijete v centru Kladna, nová restaurace Elen Art vám to umožní

 15. zprávy

  Slánské turistické noviny lákají nejen na prázdninový program

 16. zprávy

  Pizza Slaný

 17. zprávy

  Motýlí a hmyzí den je pro vás připraven v Zooparku Zájezd na neděli

 18. zprávy

  Tři porody. Tři zážitky. Tři traumata. Kronika rodinného chaosu z pohledu otce

 19. zprávy

  Kladenské koupaliště Sletiště zahájí sezonu tento pátek

 20. zprávy

  Královický dvůr hledá kuchaře, nabízí plat až 60 000