Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V Kladně začala rozsáhlá rekonstrukce základní školy Norská

Středa, 16. června 2021 07:00

Začala největší letošní investice v oblasti školství. Součástí rekonstrukce pavilonové základní školy v Norské ulici v Kročehlavech jsou kromě jiného zateplení vnějšího pláště budov a řízené větrání učeben s využitím výměníků tepla. Zhruba 40 procent z celkových způsobilých investičních výdajů, které činí přes 46 milion korun, pokryje dotace z evropských fondů.

V Kladně začala rozsáhlá rekonstrukce základní školy Norská (Foto: KL)

Pro celý areál jsou zvoleny čtyři základní barvy: světle modrá, meruňková, okrová žlutá a hráškově zelená. Pro vstupní pavilon C je zvolen odstín okr světlý. Hlavní průčelí pavilonu C, kde je zázemí pro administrativu a v nižším podlaží odborné učebny, bude zdobit výrazný nápis „základní škola“ a také výtvarné dílo.

Vzhledem k charakteru stavby nevznikly na území školy požadavky na demolice či kácení dřevin. Hlavní zásobování staveniště bude z ulic Norská a Holandská. Stavební činnosti produkující zvýšený hluk a vibrace budou po domluvě prováděny tak, aby co nejméně obtěžovaly školu i okolí, a to jeden den v týdnu v čase od 7.00 do 21.00. Převoz prašného materiálu bude prováděn na „zaplachtovaných“ korbách nákladních vozů.

„Zateplením šesti pavilonů školy v Norské ulici snížíme energetickou náročnost budov. Tím se zmenší emise skleníkových plynů, což pomůže zlepšit zdejší životní prostředí. Město zároveň uspoří finance vynakládané na vytápění školského zařízení. Současné úpravy se netýkají bazénu a tělocvičny, které byly rekonstruovány dříve a již mají fasádu zateplenou,“ upozornil kladenský primátor Milan Volf.

Práce zahrnují demontáž střešního pláště až k nosné konstrukci. Dále demontáž veškeré techniky, osvětlení, okapové soustavy a dalších prvků umístěných na budovách. Budou provedeny výkopové práce podél fasád a následně zateplení obvodových a střešních plášťů pavilonů. Následovat bude položení nových střešních plášťů, jejich osazení klempířskými a zámečnickými prvky, hromosvody a anténami. Pamatováno bude také na kamery, osvětlení, založení okapového chodníku podél objektů atd. Součástí je zavedení regulace otopných soustav a systému energetického managementu, který zajistí efektivitu vytápění pavilonů.

„Zásadní je zlepšení podmínek žáků. Ve všech prostorách určených k výuce budou instalovány vzduchotechnické jednotky s automatickým řízením provozu, které budou kontrolovat koncentraci oxidu uhličitého a zpětné získávání tepla. Zjednodušeně řečeno: Rekuperační jednotka odvede ven vydýchaný vzduch a čerstvý vzduch přivedený zvenku pomocí odpadního vzduchu, který ohřeje na požadovanou teplotu. Tím se vyhneme tepelným ztrátám, ke kterým dochází při klasickém větrání učeben otevíráním oken,“ uvedl primátor.

Rekonstrukce školy v Norské proběhne po etapách. První na řadě jsou pavilon A a vstupní pavilon C, a to včetně výměny oken a vstupních dveří. Všechny školní pavilony postupně získají novou barevnou fasádu. Na každém bude jak základní, tak doplňková barva, která pak na jiném pavilonu bude tou základní.

„Rekonstrukci školy jsme uvítali, čekali jsme na ni. Především pavilon C více než patnáct let. Stará okna jsou v dezolátním stavu, centimetrové fuky v rámech nejsou výjimkou. Samozřejmě je skvělé a důležité, že se provedou i další zásadní změny, které zlepší pracovní pohodu ve třídách jak žákům, tak učitelům,“ poznamenala ředitelka školy Daniela Vlčková. „Vítáme montáž nové vzduchotechniky. Ve třídách se v jarním období kumuluje teplo bez ohledu na otevřená okna. Pracovní pohoda klesá i v podzimních a zimních měsících, kdy se topí a kdy je i přes regulaci jednotlivých topných těles třeba větrat,“ přiblížila stávající situaci.

Práce proběhnou za provozu školy. „Přijmeme proto opatření zaručující bezpečnost žáků a zaměstnanců, a to podle toho, ve kterém pavilonu se zrovna bude pracovat,“ konstatovala ředitelka.

Pokud se nevyskytnou komplikace, rekonstrukce areálu v Norské by měla být kompletně hotova v prosinci příštího roku.


Zdroj: Město Kladno