Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kraj bude do oprav silnic investovat o 100 milionů korun více

Středa, 16. června 2021 07:30

Rada kraje schválila navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 ve výši 100 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou využity na opravy silnic II. a III. tříd po letošní zimě.

Foto: KL

„Jsem rád, že se podařilo zapojit do rozpočtu dalších 100 milionů korun, které budou použity na odstraňování škod po zimě, které byly v letošním roce mnohem větší než v minulých letech. Celkově je však tato částka nedostatečná. Stále více se projevuje neudržitelnost stávajícího rozpočtového určení daní pro Středočeský kraj, které nereflektuje skutečnost, že má ze všech krajů nejdelší silniční síť s největším počtem mostů a také nejvíce obyvatel,“ okomentoval rozhodnutí rady náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Náměstek hejtmanky pro oblast silniční dopravy Martin Kupka k tomu dodal: „Celkový součet škod na středočeských silnicích po letošní zimě je hrozných 330 milionů korun. Navíc samotná zimní údržba vysála z rozpočtu kraje výrazně více peněz než v předchozích letech. Dopad je tedy dvakrát těžší. Nová injekce do středočeských silnic je nanejvýš potřebná. Sto milionů korun okamžitě využijeme k potřebným souvislým opravám silnic. Řidiči tento krok kraje okamžitě uvidí.“

Autor: (red)