ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Kladenští policisté se zaměřili na přetížené kamiony

Pátek, 21. května 2021 07:00

Přetížená vozidla zatěžují pozemní komunikace a může kvůli nim být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. Dalším nebezpečím pak je pohyb přetíženého vozidla při zabrzdění, změna jeho jízdních vlastností a s tím související posun nevhodně zajištěného nákladu. Na to vše se v úterý u „kamioňáků“ zaměřili kladenští policisté.

Kladenští policisté se zaměřili na přetížené kamiony (Foto: PČR)

„V úterý 18. května se uskutečnila, tentokrát na Slánsku, další akce zaměřená na nákladní vozidla. Dopravní policisté ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu Ministerstva dopravy České republiky prováděli kontrolní vážení automobilů. Součástí byla i kontrola patřičných dokladů, sociálních předpisů, technického stavu a rozměrů vozidel,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Celkem bylo zkontrolováno dvanáct vozidel, z toho byla udělena jedna bloková pokuta za tři tísíce korun. V dalších případech byl jeden z řidičů oznámen správnímu orgánu za nevyhovující technický stav kontrolovaného vozidla a porušení sociálních předpisů v dopravě a další řidič za překročení největší povolené hmotnosti vozidla. U jednoho z vozidel bylo zjištěno porušení ADR. V obdobných akcích budou policisté pokračovat i v následujícím období.

„Kontrolní vážení vozidel je realizováno na základě zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích. Provádí se na dálnicích, silnicích a místních komunikacích, a to u vozidel, která spadají do kategorie M2, M3, N1, N2, N3, T, C, O, R,“ sdělila dále mluvčí Nováková a dodala, jak celý proces funguje v praxi: „Policejní autohlídka si na komunikaci vytipuje vozidlo a provede jeho odklon a doprovod na stanoviště ke kontrolnímu vážení. Řidiči jsou povinni hlídku následovat a vážení se podrobit. Řidič je dále povinen řídit se pokyny osoby obsluhující zařízení na kontrolní vážení a předložit stanovené doklady.“

Kontrolní vážení může zahrnovat kontrolu:

  • Hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy
  • Poměru hmotnosti vozidel v jízdní soupravě
  • Rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola nebo skupiny kol
  • Rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy včetně nákladu nebo kontrolu dodržení podmínek spojitelnosti vozidel jízdní soupravy

Řidič vozidla se může dopustit přestupku pokud:

  • a) Neuposlechne výzvy policisty, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu vážení.
  • b) Neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení.
  • c) Řídí vozidlo nebo jízdní soupravu, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu.

„Za přestupek pod bodem a), b) může být uložena pokuta příkazem na místě do 30.000 korun a za přestupek pod bodem c) pak do výše 15.000 korun,“ uzavřela Michaela Nováková.

Autor: (red)