ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

V Kladně se dokončuje nový depozitář. Počítá s rezervou na celé čtvrtstoletí

Středa, 12. května 2021 07:00

Středočeská vědecká knihovna v Kladně dokončuje nový centrální depozitář za více než 144 milionů korun. Třípodlažní stavba pojme až 809 tisíc knihovních jednotek, což jsou knihy, svazky periodik, zvukové nosiče, mapy, notové záznamy a další dokumenty. Podle propočtů zadávacího projektu se při současném tempu přírůstků depozitář zaplní za 24 let.

V Kladně se dokončuje nový depozitář. Počítá s rezervou na celé čtvrtstoletí (Foto: KL)

„Je to velká investice s přesahem do budoucna, navíc v dobré lokalitě nedaleko knihovny, a ještě se smysluplně využil brownfield po někdejších skladovacích halách Poldovky. Mám radost, že se podařilo vyřešit dlouhodobý problém s ukládáním knihovního fondu, o který knihovna pečuje. Přinese to komfort čtenářům i zaměstnancům,“ uvedla hejtmanka Petra Pecková, která si budovu přijela prohlédnout s dalšími kolegy ze Středočeského kraje.

Nový depozitář přijde na 144 257 000 korun. Středočeský kraj na něj získal dotaci z prostředků IROP, která činí 110,6 milionů korun. „Novostavba plná moderních technologií zajistí ideální podmínky pro dlouhodobé uchování knihovního fondu tak, aby odpovídaly všem současným normám. Moderní regálový systém a digitální technika, které se začnou instalovat v dalších týdnech, urychlí a usnadní manipulaci s fondem. Přemístění fondu, digitalizačního pracoviště a knihařské dílny ze stávajících nevyhovujících skladů výrazně zlepší pracovní i hygienický komfort zaměstnanců,“ připomněl krajský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

V současné době má Středočeská vědecká knihovna Kladno ve skladech zhruba 480 tisíc knihovních jednotek, což je pro představu 11 tisíc regálových metrů. Knihovna využívá kromě svého příručního skladu v hlavní budově ještě šest externích skladů ve městě. Čtyři v pronajatých budovách a dva ve svých prostorách. Díky novému depozitáři bude vše pod jednou střechou, a to jen několik metrů od hlavní budovy knihovny. Zahájení stěhování se předpokládá koncem letošního léta po instalaci úložného regálového systému a technickém dovybavení pracovišť i kanceláří. Knihovní fond přestěhuje firma, která předloží ve výběrovém řízení optimální nabídku. Náklady na stěhování se odhadují na dva až tři miliony korun. Definitivní zahájení provozu nového depozitáře se předpokládá před koncem letošního roku.

Podle ředitele Středočeské vědecké knihovny Tomáše Ondráška současné sklady neodpovídají normám, knihovna musí platit za jejich pronájem a prostory pro uložení fondu jsou nedůstojné a přeplněné. „V novém centrálním depozitáři bude normativně regulovaná klimatizace i moderní bezpečnostní kamerový systém. Na digitalizačním pracovišti se budou na skeneru skenovat knihy a dokumenty pro interní i externí potřebu a nakládka i vykládka bude probíhat ve vnitřním prostoru, takže vše bude chráněno před nepříznivými klimatickými podmínkami,“ vysvětlil další přínos centrálního depozitáře ředitel knihovny Tomáš Ondrášek. Svoz knih z mnoha míst po městě také prodlužuje dodací lhůtu pro čtenáře a prodražuje provoz knihovny. „Přesunem části fondu z historické budovy, a tedy uvolněním dosavadních skladovacích prostor, se navíc otevřou možnosti k rozšíření nabídky kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost,“ dodal Ondrášek.

Knihovna v Kladně existuje už bezmála 124 let. V květnu 1897 byl ustaven spolek „Lidová knihovna na Kladně“ a 5. září téhož roku se mu podařilo otevřít první kladenskou veřejnou knihovnu. Jejím tehdejším sídlem byla jedna místnost v sokolovně dostavěné krátce předtím. V průběhu let se několikrát změnil její zřizovatel i místo sídla. Byla knihovnou městskou, okresní, krajskou státní vědeckou a dnes pod zřizovatelem Středočeským krajem je veřejnou krajskou knihovnou.

Zdroj: Středočeský kraj