Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V Buštěhradu skladují elektřinu prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu

Úterý, 6. dubna 2021 07:30

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo a zprovoznilo experimentální stand nabíjecího okruhu tepelně integrované Carnotovy baterie.

V Buštěhradu skladují elektřinu prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu. (Foto: UCEEB)

Carnotova baterie je zařízení skladující přebytečnou elektřinu ve formě tepla v době, kdy je jí v síti nadbytek a její cena je nízká. Naopak elektrickou energii vyrábí, když je jí nedostatek a její cena stoupá. Tepelná integrace Carnotovy baterie znamená využití nízkopotenciálního tepla z průmyslových provozů v zájmu zvýšení jejich celkové energetické účinnosti, což je aktuální například pro kalírny, vstřikovny plastů a dřevozpracující či zemědělské podniky.

Stand se skládá z vysokoteplotního tepelného čerpadla a akumulátoru tepla pracujícího s kamenným prachem. Kondenzace tepelného čerpadla probíhá přímo v akumulátoru s kamenným prachem, aby bylo dosaženo co nejúčinnějšího přestupu tepla.

„V rámci zkušebního provozu zařízení měříme technické parametry a současně ověřujeme provozní limity vysokoteplotního tepelného čerpadla, zejména jeho kompresoru. Pro potřeby laboratorního experimentu si toto nízkopotenciální teplo simulujeme prostřednictvím spínaného ohřívače vody regulovaného na potřebnou teplotu. Následovat budou testy spolehlivosti provozu kompresoru, měření dynamických charakteristik nabíjení úložiště a distribuce teploty v objemu zásobníku kamenného prachu,“ uvedli vědci na svém webu.

V Buštěhradu skladují elektřinu prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu. (Foto: UCEEB)