ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Kladenská čistírna odpadní vody se dočká úpravy kvůli nedostatečné kapacitě

Středa, 17. března 2021 07:00

Kladenská čistírna vody ve Vrapicích je na hraně své kapacity, což limituje případný rozvoj města. Dočká se proto úpravy, po níž se do ní budou moci napojit další domácnosti. Práce, které by měly začít za dva roky, budou stát více než 170 milionů korun, přičemž město se bude na investici podílet částkou téměř 86 milionů korun.

Kladenská čistírna odpadní vody se dočká úpravy kvůli nedostatečné kapacitě (Ilustrační foto: KL)

Čistírna, jež má momentálně kapacitu 82 800 obyvatel, patří společnosti Vodárny Kladno – Mělník. Momentálně už je ale její kapacita téměř kompletně využita, a tak se do ní nemohou připojovat další domácnosti. To by měla změnit chystaná úprava, po níž vzroste kapacita čistírny o více než 17 000 obyvatel.

Město Kladno se zapojí do investice tím způsobem, že nakoupí akcie společnosti Vodárny Kladno – Mělník a vkladem navýší svůj podíl ve společnosti o dvě procenta na 31 %. Hodnota této transakce by měla odpovídat hodnotě městského podílu na úpravě čistírny.

Společnost Vodárny Kladno – Mělník zajišťují zásobování pitnou vodou pro 260 000 lidí a kanalizaci pro 170 000 obyvatel Středočeského kraje. Samotné Kladno má okolo 70 000 trvale přihlášených obyvatel, přičemž na území města žijí i další lidé bez trvalého pobytu a čistírnu používají i zde sídlící firmy.

Zastupitelé města rovněž schválili Zásady pro výstavbu na území města Kladna. Podle nich se budou muset investoři, kteří ve městě postaví obytné jednotky, přispívat na infrastrukturu. Týkat se to bude především té spojené s odváděním odpadních vod. Nejnižší příspěvek na bytovou jednotku je 15 000 korun, u větších ploch je pak částka dvojnásobná.

Autor: (fa)