ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Buštěhradští vědci vyrábí fasádu budoucnosti

Sobota, 6. března 2021 09:00

Vědci z buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov se v rámci mezinárodního projektu POWERSKIN+ zaměřují na vývoj inovativního systému lehkých obvodových plášťů, který bude aktivně přispívat k vnitřnímu komfortu a redukci uhlíkové stopy nebytových budov.

Buštěhradští vědci vyrábí fasádu budoucnosti (Foto: UCEEB)

Požadovaných vlastností fasádního systému by mělo být dosaženo použitím vysoce účinných tepelně izolačních prvků (vakuové tepelné izolace), zvyšováním tepelné kapacity pomocí materiálů měnících skupenství, aktivních hydraulických a fotovoltaických systémů, recyklovaných bateriových úložišť a rámů založených na bio kompozitech.

Chování tohoto systému bude ověřováno prostřednictvím jak rozsáhlých simulací, tak měření v reálných podmínkách na pilotních instalacích ve vybraných budovách. Momentálně se připravuje montáž měřicí techniky pro monitoring referenčního stavu před instalací systému POWERSKIN+.

Měření referenčního stavu je naplánováno na celkem 18 měsíců a zaměřuje se na:

  • teplotní chování obálky budovy – měření povrchových teplot a hustoty tepelných toků
  • solární chování průsvitných částí – měření množství slunečního záření propouštěného do interiéru
  • vnitřní komfort uživatelů – měření střední radiační teploty, relativní vlhkosti a teploty vzduchu, osvětlenosti pracovní roviny
  • V kombinaci s měřením vnějších okrajových podmínek poslouží získaná data pro pozdější kvantifikaci vlivu systému POWERSKIN+ na energetickou a environmentální náročnost budov a na vnitřní komfort uživatelů.