ČSAD KLADNO
  • Farmářské trhy
  • Kladno
  • Rebuy Stars

Ve Slaném pomáhají seniorům speciální telefonní linky úřadu

Neděle, 21. února 2021 10:00

Od poloviny ledna fungují na sociálním odboru Městského úřadu ve Slaném dvě telefonní linky, které úřad zřídil za účelem pomoci seniorům věkové kategorie 80 a starší s registrací do Centrálního rezervačního systému pro očkování proti viru covid-19. Pracovnice sociálního odboru obsloužily za měsíc více jak 250 osob, z toho pomohly přímo s registrací 90 seniorům. Denně se jednalo o pomoc zhruba 12 lidem, kteří se na úřad obrátili s žádostí o pomoc s registrací, ale často i s dotazy souvisejícími s očkováním. Telefonní linky zůstávají nadále v provozu.

Ve Slaném pomáhají seniorům speciální telefonní linky úřadu (Foto: KL)

„Náš úřad zareagoval prakticky okamžitě, protože jsme správně odhadli, že mnoho seniorů věkové kategorie 80 let a starší nemá přístup na internet anebo nemá někoho blízkého, který by s registrací pomohl. Nemluvě o těžkostech v dovednostech s mobilním telefonem. Námi podanou pomocnou ruku tak mnozí senioři vnímali velice dobře. Velké poděkování patří pracovnicím sociálního odboru za jejich vstřícnost,“ uvedl starosta Martin Hrabánek.

Nutno konstatovat, že telefonické hovory určené k jedné registraci byly opakované, neboť registrace byla vázána na generaci číselných kódů PIN1 a PIN2 na mobilní telefon klienta formou SMS zprávy. Po obdržení jednotlivých pinů tak museli lidé opětovně zavolat a navázat na pokračující registraci. „Na některé dotazy občanů jsme bohužel nemohli reagovat, protože jsme neměli potřebné informace k dispozici. Jednalo se například o dotazy na termín vzniku očkovacího centra, termín dodání vakcíny, termín zřízení očkovacího mobilního týmu pro imobilní osoby a dotazy na termín registrace pro osoby mladší 80 let,“ řekla vedoucí Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví Edita Zárubová.

Pracovnicím sociálního odboru se podařilo vypořádat hned s několika těžkostmi najednou. Předně se jednalo o samotný rezervační systém a s jeho funkčností. Samotný systém byl pak i několikrát aktualizován. Často se také stávalo, že systém vypnul těsně před dokončením registrace a bylo nutné začít s registrací od začátku. Asi největší překážkou byly chybějící termíny na očkování, což bylo způsobeno obecným nedostatkem vakcín.

Autor: Markéta Růtová