Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V Kladně pokračují aktivity MAP II, učitelé se vzdělávají on-line

Středa, 17. února 2021 07:00

Město Kladno na konci loňského roku uspořádalo pro pedagogy základních škol z kladenského správního obvodu online setkání s lektorem Národního centra bezpečnějšího internetu Vladimírem Váchou. Hlavními tématy webináře byly šikana, a především prvky kyberšikany. Webinář se konal v rámci rozsáhlého tříletého projektu s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno (MAP II) financovaného z evropských fondů, který navazuje na první etapu projektu zahájenou již v lednu 2016. Jen v rámci MAP II bude v regionu na rozvoj výuky vynaloženo téměř 17 milionů korun.

V Kladně pokračují aktivity MAP II, učitelé se vzdělávají on-line (Foto: KL)

Šikana a kyberšikana provází nejen školní kolektivy. Současná on-line výuka ještě umocňuje význam prevence proti rizikům internetového prostředí, ve kterém se pedagogové a žáci ocitají. „Během setkání s lektorem se ukázalo, že znalost všech kyberprostorů, které se stávají ‚inspirací‘ pro žáky a žákyně, se ukazuje jako klíčová. Většina z nás zná prostředí jako Facebook, WhatsApp, Instagram. I mnohé další platformy však mohou skrývat pro děti ‚temná zákoutí‘,“ upozornila manažerka implementace projektu MAP II Iva Dubravská z oddělení školství Magistrátu města Kladna.

Mezi méně známá prostředí, se kterými se pedagogové při online přednášce a diskusi seznámili, patřila například geolokační sociální síť FourSquare, která sleduje pohyb osob a formou hry se snaží vytvořit databázi navštěvovaných míst. Dalšími byly lotyšská sociální síť Ask.fm, kde mohou uživatelé anonymně či neanonymně psát otázky na „zdi“ registrovaných uživatelů, nebo americká sociální síť Tumblr a mnohé jiné.

„V této oblasti je potřeba osvěty, vědět s kým bojujeme a s jakými názory se naši žáci mohou setkat, včetně návodů na kyberšikanu svých spolužáků. Sociální sítě se neustále vyvíjejí a je velmi těžké držet krok nejen pro rodiče či školní výchovné poradce, ale pro každého třídního učitele,“ podotkla Iva Dubravská.

Město Kladno zahájilo proces Místního akčního plánu vzdělávání setkáním všech ředitelů mateřských i základních škol celého správního obvodu již v lednu 2016.  Mapování potřeb bylo v dubnu 2017 shrnuto ve Strategickém rámci MAP pro ORP Kladno. Navazující etapa MAP II započala v září 2018. Do projektu, který spolufinancuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, je zapojeno celkem 96 mateřských a základních škol z celého širšího kladenského správního obvodu. Cílem je dlouhodobě a systematicky zlepšovat kvalitu vzdělávání a zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků. Hlavními nástroji jsou přitom vzájemné sdílení zkušenosti, plánování zlepšování zázemí škol, rozpoznávání a práce se specifickými potřebami ve vzdělání, s talenty, ale i seznámení s problematikou nových prvků ve vzdělání, různorodé semináře a projektové dny i návštěvy muzeí či divadel a knihoven také s dětmi. V rámci MAP i MAP II již proběhlo několik desítek takových akcí, a to i navzdory protipandemickým opatřením.

Například v prosinci se konalo setkání u kulatého stolu se zástupkyněmi vedení škol nad stále důležitějším aspektem života škol, a tím je komunikace ve všech směrech včetně komunikace vnitřní. S velkým ohlasem se dosud setkala například setkání pedagogů k problematice práce asistentů ve školách, seznámení s kritickým myšlením či formativním hodnocením, setkání mateřských škol nad tématem školních zahrad nebo návštěvy knihoven, seminář pro pedagogy k tématu, jak se bránit manipulaci, nebo ke školní zralosti, dále vzájemná diskuze vyučující cizích jazyků o metodách práce i využití moderních technologií při výuce či projektové dny pro žáky na školách středních.

Zdroj: Město Kladno