ČSAD KLADNO
 • Vánoce Kladno
 • Den otevřených dveří
 • Práce ve Slaném

V Kladně pomáhají asistenti prevence kriminality strážníkům už 10 let

Úterý, 16. února 2021 07:00

Asistenti prevence kriminality se stali již nedílnou součástí městského strategického plánu zajištění bezpečnosti ve městě. Z jednoho asistenta, který na Kladně v počátečních letech působil, se podařilo i díky pravidelnému získávání dotací rozšířit jejich počet na současných deset. I v letošním roce město žádá v novém programu ministerstva vnitra o finanční podporu v řádech milionů korun na osvědčená opatření v oblasti prevence kriminality.

V Kladně pomáhají asistenti prevence kriminality strážníkům už 10 let (Foto: KL)

Jednou z oblastí, kam směřují dotační žádosti v oblasti prevence kriminality, je preventivní práce s komunitním akcentem. Sem spadá i osvědčené působení asistentů prevence kriminality ve městě. Asistenti pracují pod mentorem z Městské policie Kladno, který na každý pracovní den v týdnu operativně dle aktuální bezpečnostní situace vypracuje plán, kde se hlídky budou pohybovat. To umožňuje efektivnější reakce na podněty obyvatel a větší pocit bezpečí ve městě.

„Z každoroční prosincové ankety, jejíž výsledky jsou součástí argumentace při žádostech o dotace v oblasti prevence kriminality, vyplynulo, že pocit plného bezpečí stále nepociťuje zhruba třetina obyvatelstva. Přitom jde o základní lidskou potřebu. To je pro nás signálem, že nesmíme polevit nejen v represích pachatelů protiprávního jednání a snahách o objasněnost přestupků a trestných činů, což je v kompetenci policistů a strážníků, ale také v preventivních opatřeních. Bezpečnosti bez prevence kriminality nedosáhneme. Proto na ni každoročně vynakládáme z vlastního rozpočtu částky v řádech milionů korun a zároveň žádáme o státní dotace. Například i na činnost asistentů, kteří pomáhají udržovat pořádek ve městě a zároveň jsou určitým předvojem strážníků při řešení konfliktních situací,“ uvedl primátor Kladna Milan Volf.

Asistenti denně nachodí v ulicích Kladna na patnáct kilometrů. Pomáhají a naslouchají lidem a jejich připomínky, které vyslechnou v ulicích, předávají na město k vyřešení. Dohlížejí na pořádek, bezpečnost školáků i disciplínu pejskařů. Hledají, co je potřeba opravit ve veřejném prostoru. Denně provádějí asistenční jízdy v městských autobusech. Někdy pomáhají seniorům na přechodech, jindy zase řeší bezdomovce, kteří na ulici pijí alkohol nebo je naopak, pokud jsou ochotni si nechat pomoci, doprovází k lékaři či na úřady dle dohody se sociálním odborem magistrátu. Asistenti musí být bezúhonní. Procházejí školením, včetně místopisu a veřejných vyhlášek, a každých půl roku také supervizí z Ministerstva vnitra České republiky.

Povinnosti mají asistenti v podstatě stejné jako strážníci, chybí jen represivní pravomoci a oprávnění ke kontrole osob. Když v terénu zjistí protiprávní jednání či krizovou situaci, které nemohou sami vyřešit, monitorují dění za pomocí video kamery na výstroji a přivolávají hlídku městské policie. „V podstatě uvolňují ruce městským strážníkům, kteří se tak mohou soustředit na kvalifikované činnosti a zásahy, kde se provádí represe. To je pro městskou policii velmi potřebné vzhledem k celorepublikovému problému nedostatku způsobilých uchazečů o práci strážníka,“ vysvětluje jeden z aspektů užitečnosti existence asistentů prevence kriminality Milan Krupka z Městské policie Kladno a dodává, že v tuto chvíli je v ulicích Kladna deset asistentů, je tedy stoprocentně naplněný jejich personální stav.

Kamery posilují bezpečnost, lidé chtějí jejich rozšiřování, ukázala prosincová anketa

Veřejná anketa na téma bezpečnosti ve městě proběhla v prosinci loňského roku a zapojilo se do ní 290 respondentů. Bezpečí či částečné bezpečí pociťuje v místě svého bydliště 69 procent dotazovaných. Přímo v ohrožení se naopak cítí tři procenta účastníků dotazníkového šetření. Celých 89 procent oslovených například vyjádřilo podporu rozšíření městskému kamerovému dohlížecímu systému. Jako nástroj pro posílení bezpečnosti ho kladně hodnotí 81 procent účastníků ankety. Celé tři čtvrtiny respondentů se dle výsledků cítí bezpečněji, pokud se pohybují na území monitorovaném městskými kamerami. Toto procento navíc rok od roku stoupá, v předchozí anketě to bylo 63 procent.

Výsledky ankety pomáhají nejen při žádostech o dotace na preventivní programy, ale jsou zapracovány i do nového Plánu prevence statutárního města na léta 2021-2025. Ten aktualizuje znalost kriminálně bezpečnostní situace a navrhuje hlavní priority a cíle prevence kriminality pro následující roky. Zahrnuje podporu bezpečnostních složek, včetně obnovy vybavení městské policie a obnovy a rozšiřování kamerového systému, nebo pořádání preventivních akcí pro seniory, školáky a studenty, a to v oblasti sebeobrany či ke zvýšení povědomí o rizikových faktorech, jako jsou kyberšikana, domácí násilí, závislosti nebo podvodný prodej. Plán počítá s pokračováním forenzního identifikačního značení kol pro veřejnost, preventivních volnočasových aktivit s dětmi a mladistvými ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s informační kampaní ke zvýšení finanční gramotnosti veřejnosti o důsledcích lichvy, exekucí, případně insolvencí. Sociální prevence kriminality se zaměří na efektivní práci s disfunkčními rodinami a osobami po výkonu trestu. Kladno také žádá o dotaci ministerstvo vnitra na bezpečnostní software pro projekt Mapa kriminality. Městský plán prevence kriminality vychází z víceletých bezpečnostních analýz a znalosti místních podmínek. Zohledňuje tedy nejen data Magistrátu města Kladna a městské policie, ale také Územního odboru Policie ČR v Kladně, Probační a mediační služby ČR a kladenského úřadu práce.

Zdroj: Město Kladno 1. zprávy

  Psí útulek Bouchalka představuje Lakyho, chcete ho?

 2. krimi

  S odcizeným notebookem daleko neutekl

 3. zprávy

  Psí útulek Bouchalka představuje Dastyho, chcete ho?

 4. zprávy

  Studenti Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno pomáhají v prevenci klinických onemocnění

 5. zprávy

  Sál kina Sokol bude v sobotu místem galavečera klubu Miners

 6. zprávy

  Na náměstí Starosty Pavla je opět kluziště pro veřejnosti

 7. zprávy

  Zastupitelé Slaného odhlasovali mimořádnou pomoc lidem po výbuchu varny drog

 8. zprávy

  Slaný hledá v řadách svých občanů budoucí členy mnoha komisí

 9. krimi

  V kladenské nemocnici vyhrožoval muž zbraní, nakonec se sám udal

 10. foto

  Ve Slaném stojí již vánoční strom i betlém

 11. krimi

  Feťák si ve Slaném vařil drogy, zapálil celý panelák

 12. zprávy

  Poradíme vám, kde tento týden můžete fandit kladenským sportovcům

 13. zprávy

  V Kladně odmítají zdražení vody, cena by měla stoupnout pomalu o 30 procent

 14. krimi

  Podvodník se vydával za amerického reportéra, ženu z Kladenska připravil pomalu o milion

 15. kultura

  U2 revival v Kladně vyprodal sál a předvedl dokonalou show

 16. foto

  Projektový den Klíče ke svobodě a den otevřených dveří v SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše 2353

 17. zprávy

  O víkendu motoristy potrápily první sněhové vločky

 18. zprávy

  Kladenské Vánoce bude letos projíždět speciální vláček

 19. zprávy

  Hokejový svět velmi těžko nese ztrátu ikony Kladna a otce legendární osmašedesátky

 20. foto

  Ve Slaném se již těší na adventní čas, strom přijede z nedaleka