ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Středočeská vědecká knihovna vydala knihu o Židovských autorech

Úterý, 2. února 2021 07:10

Počátkem ledna dorazila z tiskárny do Středočeské vědecké knihovny publikace autorek Alexandry Blodigové, Kateřiny Mikulcové a Kateřiny Voborské s názvem „42 hvězd mezi nebem a zemí: po stopách židovských autorů Středočeského kraje“. Kniha samotná navazuje na stejnojmennou putovní výstavu, jež proběhla na přelomu let 2019/2020.

Středočeská vědecká knihovna vydala knihu o Židovských autorech (Ilustračí foto: KL)

Jak výstava, tak i publikace vznikla v rámci rozvojového projektu především díky finanční podpoře Krajského úřadu Středočeského kraje. Na publikaci se též významně podílel Nadační fond obětem holocaustu a Nadace Židovské obce v Praze.

Židovské osídlení ve Středočeském kraji hrálo významnou roli v ekonomickém i kulturním rozvoji kraje již od středověku. Události druhé světové války a následné „mlčení“ v období komunismu tuto staletou tradici přerušily. Nejen, že deset ze 42 vybraných autorů osobně holocaust zasáhl, ale také jejich starší kolegové, kteří zemřeli před nástupem nacismu, byli nějakým způsobem postiženi. Jejich potomci buďto zahynuli nebo byli nuceni k emigraci, jejich díla se nesměla vydávat a byla oběma totalitami vymazána z paměti čtenářů i místních občanů. Zvláštní skupinu tvořili starší autoři píšící německy. Pro ně znamenal nacismus nejen fyzický zánik a zánik jejich díla, ale také šok v otázce jazykové, kulturní a náboženské identity. Následně se na ně po druhé světové válce jaksi vzpomínat nesmělo, protože přece nebyli Češi.

Osudy velké části českých, ale německy mluvících a píšících, Židů byly doposud pro širší veřejnost mnohdy velkou neznámou. Snahou publikace je tento dluh odčinit, ať už přiblížením životních příběhů těchto autorů, ale také jejich díla a míst, kde žili. Kniha tak může posloužit nejen jako inspirace pro četbu, ale také jako tip na zajímavou turistickou destinaci.

Podstatnou část tvoří pracovní listy, které vznikly ve spolupráci s pedagogy středních škol. Studentům pomohou přiblížit osudy jednotlivých spisovatelů a zajímavě oživit výuku dějepisu i literatury.

Publikaci můžete objednávat na adrese knihovny: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Program + PR, Gen. Klapálka 1641, 272 01 Kladno nebo na e-mailové adrese: hruskova@svkkl.cz.

Středočeská vědecká knihovna vydala knihu o Židovských autorech

Autor: Jitka Hrušková