Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Slánský úřad rozšířil své služby i pro neslyšící občany

Pátek, 29. ledna 2021 07:10

Městský úřad ve Slaném zprovoznil infolinku pro osoby se sluchovým postižením, dále nedoslýchavé seniory anebo cizince, kteří preferují psanou formu komunikace. Služba je dostupná zdarma. Piktogram modrého ouška, symbolu poskytované služby, umístěný na webových stránkách města, jednoduchým způsobem propojuje potřebné se službou textového hovoru každý všední den v době úředních hodin.

Slánský úřad rozšířil své služby i pro neslyšící občany (Foto: KL)

Tajemník úřadu Jaroslav Brabec uvádí důvody, které jej vedly k zavedení služby pro neslyšící anebo nedoslýchavé občany, zejména seniory. „S přetrvávající situací a nouzovým stavem jsme chtěli vyhovět i osobám s různými formami sluchového postižení, proto jsme rádi, že můžeme ve spolupráci s profesionální firmou nabídnout další přívětivou službu pro veřejnost,“ vysvětlil tajemník slánského úřadu Jaroslav Brabec.

Technické řešení je velice jednoduché, což umožnilo zprovoznit tuto službu prakticky ihned. Ta funguje tak, že volající zadá své telefonní číslo a vyčká na zpětné zavolání z centra online komunikace pro neslyšící. Pracovník centra se pak spojí s pracovníkem úřadu a upozorní jej, že bude prostředníkem v komunikaci s neslyšící osobou. Hlas neslyšícího klienta je přenášen přes klasickou telefonii operátorovi infolinky a hlas pracovníka úřadu je simultánně přepisován profesionálním přepisovatelem. Přepisovaný text je v reálném čase zobrazován na webové stránce. Přepojování během hovoru nemá na přepis vliv a ten běží po celou délku hovoru.

„Online přepis nikterak nezpomaluje vyřízení hovoru a vše pro operátora probíhá jako při běžném hovoru bez potřeby jakýchkoli technických změn,“ dodává tajemník úřadu Brabec.

Autor: Markéta Růtová