ČSAD KLADNO
 • Vánoce Kladno
 • Den otevřených dveří
 • Práce ve Slaném

Zastupitelé Slaného schválili rozpočet na rok 2021

Pátek, 18. prosince 2020 07:30

Nejdůležitějším bodem středečního, letos posledního, zasedání zastupitelstva města Slaný bylo schvalování návrhu rozpočtu na rok 2021. Zastupitelé rozpočet schválili. Město bude v příštím roce hospodařit s příjmy převyšujícími 407 milionů korun. Více jak polovina z celkových výdajů rozpočtu města bude použita na opravy a investice.

Zastupitelé Slaného schválili rozpočet na rok 2021

„Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli z několika různých prognóz vývoje ekonomiky a zároveň si nechali vypracovat analýzu hospodaření města, která potvrdila výborný stav městských financí a odpovědné hospodaření,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek a dále doplnil: „Proto jsme si při tvorbě rozpočtu dovolili být ambiciózní a rozhodli se výrazně investovat. Za klíčové považujeme zejména udržení si dostatečné rezervy na účtech, využívání výhodného úvěru a kontrolu provozního salda. To se nám dlouhodobě daří.“

Starosta Hrabánek při předložení návrhu rozpočtu poukázal na extrémně výhodné podmínky pro čerpání úvěru na investice a zdůraznil historicky nejnižší hranici, která je značně pod hladinou inflace. „Výhodnost úvěru spočívá také v tom, že městu nehrozí penále ani úroky navíc v případě, že úvěr nevyčerpá celý,“ doplnil starosta. Úvěrový rámec ve výši 250 milionů korun, který zastupitelé schválili na svém minulém zasedání, umožní čerpat peníze na opravy a investice na roky 2021 až 2025.

Mezi největší investice, které realizačně začnou v roce 2021, a na které se již bude vztahovat čerpání výhodného úvěru, byly zastupiteli odsouhlaseny následující projekty:

 • Výstavba moderního sběrného dvora (14 mil. korun)
 • Kanalizace v místní části Želevčice (10 mil. korun)
 • Navazující etapa úpravy parkovacích ploch ve Vítězné ulici (7,6 mil. korun)
 • Elektroinstalace na 2. ZŠ Komenského nám. – I. etapa (6, 895 mil. korun)
 • Rekonstrukce ubytovny v Ouvalově ulici (10, 8 mil. korun)
 • Modernizace kuchyně na 3. ZŠ Rabasova (10,5 mil. korun)
 • Plavecká hala – stavební úpravy podhledů a zateplení (32 mil. korun)
 • Zimní stadion – rekonstrukce střešního pláště, obnova ocelových konstrukcí (35,4 mil. korun)

V rozpočtu města jsou zapracované celkové příjmy, které přesahují částku 407 milionů korun a výdaje dosahující výše téměř 614 milionů korun. „Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytků hospodaření minulých let, a to částkou 67 396,44 milionu korun, zapojením schváleného úvěru 132 155,00 milionu korun a z uspořených peněz Fondu vodovodů a kanalizací 8 612,00 milionu korun,“ doplnila vedoucí finančního odboru Zina Nová.

„Nejvýznamnějšími příjmy v rozpočtu města v roce 2021 budou daňové příjmy (268, 182 mil. korun) a také kapitálové příjmy získané prodejem pozemků v lokalitě Háje (60 mil. korun). Slaný je úspěšné v získávání dotací, takže významnou složkou příjmů je i podíl přijatých transferů na celkovém objemu příjmů 68 861,27 milionu korun,“ popsal příjmovou stránku rozpočtu města starosta Hrabánek.

Ve výdajích na příští rok jsou nejvyšší položkou kapitálové výdaje (328 260,00 mil korun). Jedná se o investice do dopravní a technické infrastruktury města a dále investice do zlepšení občanské vybavenosti. „Na jaře letošního roku jsme v rámci pandemie covidu a z obavy z očekávaných ekonomických dopadů v druhé polovině roku prozřetelně odsouhlasili škrty v běžných výdajích rozpočtu ve výši 20 milionů korun. V tomto trendu pokračujeme i v roce 2021, kdy provozní výdaje oproti předchozím rokům krátíme. I proto si můžeme dovolit větší investice,“ řekl starosta Hrabánek.

V rozpočtu jsou zařazeny například investiční akce: 2. etapa revitalizace parku Benar (10,330 mil. Kč), která se bude týkat rekonstrukce historického bazénu a revitalizaci a terénní úpravy tak, aby mohl být park otevřen veřejnosti na podzim roku 2021, rekonstrukce plovárny (25 mil. Kč), kde se na jednom z dalších zastupitelstvech finálně rozhodne o tom, zda město půjde cestou biotopu či standardní modernizace, investice do výstavby multifunkční sportovní haly, která by měla vzniknout v blízkosti plánované rodinné zástavby u lesoparku Háje (25,2 mil. Kč), I. etapa výstavby inženýrských sítí městských pozemků v severní části města u lesoparku Háje (20, 5 mil. Kč).

Zcela zásadní kapitolou v investicích jsou výdaje ve výši 30 milionů, které půjdou do modernizace provozu městské nemocnice. „Zachování zdravotní péče pro naše občany, a tím pokračování provozu naší městské nemocnice považuji za prioritu, na které se v zastupitelstvu prakticky všichni shodneme. Každý rok je tak nutné investovat značné peníze do modernizace nemocnice a to nad rámec samotných provozních výdajů nemocnice, které činí ročně 13 milionů korun. V příštím roce chceme například zateplit budovu A, projekčně připravit urgentní příjem, rekonstrukci operačního sálu chirurgie v budově B anebo vyřešit neúnosnou dopravní situaci a parkování v areálu nemocnice,” doplňuje k výši investice starosta Hrabánek.

Město se každý rok snaží investovat do výstavby chodníků, parkovacích míst a veřejného osvětlení ve Slaném zejména dle potřeb a přání občanů. Vzniknou tak nová parkovací místa v Máchově ulici, v Želivského anebo díky II. etapě výstavby ve Vítězné ulici. „Bohužel nelze realizovat vše najednou s ohledem na výši rozpočtu, takže se vždy pečlivě zvažuje investice dle skutečné priority,“ doplnil předseda Investičního výboru zastupitelstva Ladislav Peška. Snahou je každý rok vyhovět i občanům v místních částech a pomocí investic do dopravní infrastruktury zvyšovat komfort jejich života. Za prioritní investice příštího roku v místních částech Slaného považuje město vybudování kanalizace v Želevčicích, projektovou přípravu k napojení Netovic na vodovod a kanalizaci, zahájit realizaci napojení Loutouše na vodovod. V této místní části bude navíc zmodernizováno veřejné osvětlení, stejně tak v části Trpoměchy. Místní část Dolín se opět dočká další výstavby komunikace, tentokrát v její jižní části.

Město v příštím roce opět podpoří kulturní a sportovní organizace nabídkou grantů, stejně tak rozličné neziskové organizace, které na území města organizují pro veřejnost zajímavé akce. Peníze půjdou také do vzdělávání a školství zejména na renovace, na dopravní obslužnost na území města (1,7 mil. Kč), na edukační aktivity pro veřejnost na téma ochrany přírody a třídění odpadu. I v těchto ekonomicky turbulentních časech se zastupitelé rozhodli zachovat Fond obnovy domů, včetně rozšířené možnosti pro SVJ zažádat si o příspěvek na zbudování esteticky jednotného, ale především krytého stanoviště na komunální odpad.

Autor: Markéta Růtová 1. zprávy

  Psí útulek Bouchalka představuje Amora, chcete ho?

 2. zprávy

  Na území bývalé Poldi má vzniknout moderní průmyslový areál

 3. pozvánka

  Adventní víkend s Mikulášem ve Slaném a nejen s ním

 4. pozvánka

  Mikuláš na koni, oblíbený vláček, bruslení nebo čerti na Mayrovce

 5. sport

  Proč nejít fandit Kanonýrům Kladno, už zítra potkáte i Mikuláše a možná vyhrajete v tombole

 6. foto

  FOTO: V kladenském nákupním centru se sportovalo již potřetí

 7. foto

  V Kladenské sportovní hale se uskutečnil Sportovní den mládeže

 8. krimi

  Policie v Kladné hledá zloděje, který odcizil dvacet pět tisíc korun

 9. video

  Kladenský muzikant Tauber vydal nový videoklip

 10. foto

  FOTO: V kladenském nákupním centru se sportovalo již potřetí

 11. info z radnice

  Voda v Kladně podraží minimálně, akcionáři našli kompromis

 12. pozvánka

  Do Zooparku Zájezd za čerty i vánočními tradicemi

 13. pozvánka

  Projít peklem až do nebe, to se dá zažít jen na Mayrau

 14. zprávy

  Středočeská záchranka pokračuje v trendu pravidelné obměny vozového parku

 15. foto

  Zcela zaplněný sál kina Sokol v Kladně byl místem galavečera sportovců z klubu Miners

 16. sport

  Poradíme vám, kde tento týden můžete fandit kladenským sportovcům

 17. zprávy

  Celý prosinec bude kladenským centrem jezdit vánoční vláček

 18. foto

  V Zahradě Kladenského zámku najdete skřítkovo údolí

 19. foto

  Kladno tentokrát pojalo rozsvícení svého stromu naprosto neopakovatelně

 20. krimi

  Víme, kde policisté tento týden budou v Kladně měřit rychlost