Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V Kladně se poplatky v příštím roce nezvýší

Pátek, 18. prosince 2020 07:10

Město Kladno nemění pro příští rok výše poplatků, včetně sazeb za odpad či psy. Po velmi náročném vyjednávání zaplatí Kladeňáci stejnou cenu jako v roce 2020 i za teplo ve svých domovech. Zůstává i výše daně z nemovitosti. Úpravu si vyžádala situace kolem cen stočného ve čtvrti Švermov. Zvýšení bylo požadavkem Státního fondu životního prostředí po dokončení dotační akce „Kanalizace Kladno-Švermov“.

V Kladně se poplatky v příštím roce nezvýší (Foto: KL)

„Mnohá města a obce uvažují o tom vyřešit citelné propady ve svých rozpočtech vlivem koronavirové pandemie navýšením městských poplatků a daní. Nám však přijde nefér přenášet řešení finanční krize veřejných rozpočtů na obyvatele. Proto jsme se rozhodli veškeré poplatky ponechat v nezměněné výši a nezaviněné propady příjmů městského rozpočtu zvládnout jinými cestami,“ uvedl primátor Kladna Milan Volf.

U poplatků, kde o jejich výši rozhodují sami radní, bylo rozhodnuto okamžitě. Zájem na zdražování neavizovala žádná z koaličních stran. U cen, které jsou závislé na trhu, byla jednání komplikovanější. Jako nejnáročnější označil kladenský primátor vyjednávání ceny dodávek tepla.

Za zpracování komunálního odpadu zaplatí v roce 2021 Kladeňáci opět 780 korun za osobu a kalendářní rok s tím, že zůstává v platnosti osvobození od poplatku pro děti do věku tří let a seniory starší 70 let. Poplatek je splatný k 15. dubnu ročně, po dohodě se správcem poplatku k 15. dubnu a 15. září pololetně nebo k 15. dubnu, 15. červnu, 15. září a 15. prosinci čtvrtletně v daném kalendářním roce. Splatnost poplatku za psy, jehož výše se pro příští rok rovněž nemění, je stanovena k 15. březnu 2021. V bytovém domě zaplatí majitel za jednoho psa 800 korun za rok, v rodinném domě pak 120 korun. Poplatníci od 65 let mají v bytovém domě úlevu na poplatku, to je výše poplatku činí 160 korun za jednoho psa. Stejné zůstávají i sazby poplatků za užívání veřejného prostranství, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem nebo hřbitovní místo.

Město nemění násobící koeficienty základu daně z nemovitostí v určených zónách města.

Společnost VKM oznámila ceny vodného a stočného, změna bude nižší než inflace

I představenstvo společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM) stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2021. Ze 105 korun se zvyšuje na 107,90 korun včetně DPH za jeden metr kubický vody. To představuje navýšení o 2,8 procenta, tedy pod úrovní inflace roku 2020.

„Cena se mění konkrétně o 1,67 koruny za dodávku kubíku pitné vody a o 1,23 korun za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní. Hlavním důvodem nové ceny je především probíhající obnova vodárenské infrastruktury VKM. V prvé řadě jde o obnovu hlavních přivaděčů vody do města, které byly vybudovány koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let minulého století. Významný vliv mají i náklady na aktuální opatření spojená s řešením nedostatku vody ve vodárenské soustavě a koronavirové krize. Přes veškeré vyjmenované důvody je navýšení ceny vody pod inflací a reálná hodnota vody se tedy nezvyšuje,“ uvádí v tiskové zprávě vedení společnosti zastoupené ředitelem VKM Josefem Živnůstkem.

Zdroj: Město Kladno