Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Teplo pro Kladeňáky se v příštím roce nezdraží

Úterý, 15. prosince 2020 07:30

Zástupci společnosti Teplárna Kladno s.r.o. a TEPO s.r.o. úspěšně ukončili jednání a 7. prosince uzavřeli smlouvu na dodávky tepla pro město Kladno. Tento důležitý dokument zajištuje dodávky tepla prostřednictvím centrálního zásobování více než 15 tisícům domácností, komunálním objektům a firmám, a to na období deseti let.

Teplo pro Kladeňáky se v příštím roce nezdraží (Foto: Teplárna Kladno)

Důležitou informací pro obyvatele je, že cena dodávaného tepla konečným spotřebitelům zůstane i v příštím roce stejná jako letos. A to i navzdory tomu, že ceny emisních povolenek neustále rostou, a výrazně tak zvyšují náklady na jeho výrobu. Obě společnosti se také dohodly na budoucí spolupráci v technické oblasti, rozvoji a propagaci centrálního zásobování.

Nová smlouva, která vejde v platnost 1. ledna 2021, zajišťuje stabilní dodávky tepla do města Kladna v ročním objemu 750 000 GJ, vyrobené společností Teplárna Kladno ze skupiny Sev.en Energy. Ta disponuje moderní technologií, která zajišťuje výrobu tepla bez nutnosti technologických odstávek. V praxi to znamená, že Kladeňáci mají teplo a teplou vodu po celý rok, na rozdíl od obyvatel jiných měst.

„Nespornou výhodou, vyplývající z nové smlouvy, je i naše povinnost rezervovat určitou část tepelného výkonu. Tímto závazkem garantujeme, že budeme dodávat teplo i v případě technických problémů,“ upřesňuje Milan Prajzler, generální ředitel teplárny.

Kladenský zdroj patří k vysoce ekologickým, protože v současné době jsou zde provozována pouze moderní zařízení postupně uváděná do provozu v letech 2000 až 2013. Teplárna díky tomu už dnes splňuje přísně ekologické limity jak České republiky, tak i nové předpisy Evropské unie platné od srpna 2021. Pro výrobu tepla a elektřiny používá nejen uhlí, ale také biomasu ve formě dřevní štěpky.

Centrální zásobování teplem v Kladně zajišťuje společnost TEPO, která je 100 procentně vlastněná Statutárním městem Kladnem. Mezi její zákazníky patří nejen domácnosti, ale i firmy a komunální objekty jako například místní nemocnice a řada škol. Společnost je stabilním dodavatelem tepla a její zákazníci profitují z řady výhod napojení na centrální zásobování.

Autor: (red)