Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Vodárny v příštím roce navýší ceny vody, bude nižší než inflace

Středa, 9. prosince 2020 07:20

Hlavním důvodem nové ceny je především probíhající obnova vodárenské infrastruktury, v první řadě jde o obnovu hlavních přivaděčů, které byly vybudovány koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let minulého století. Významné náklady, které souvisí s cenou, jsou i aktuálně realizovaná opatření spojená s řešením nedostatku vody ve vodárenské soustavě.

Ilustrační foto: KL

V roce 2021 dojde k úpravě ceny vodného a stočného o 2,8 procent, konkrétně se jedná o 1,67 korun za dodávku kubíku pitné vody a 1,23 korun za odvedení a vyčištění kubíku vody odpadní. Toto navýšení je pod úrovní inflace roku 2020.

„Nezanedbatelný podíl na nutnosti nárůstu ceny mají i rozsáhlá opatření spojená s řešením koronakrize. Je potřeba si uvědomit, že vodárenská infrastruktura je infrastrukturou kritickou, která musí fungovat za každé situace. To se projevilo zejména u provozní společnosti, zajišťující dodávky pitné vody a čištění odpadních vod, která měla a má řadu dodatečných nákladů,“ uvedla mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

Přes veškeré vyjmenované důvody, je navýšení ceny vody pod inflací a reálná hodnota vody se tedy nezvyšuje.

Autor: (red)