Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Středočeské vodárny doporučují zabezpečit vodoměry před mrazem

Pondělí, 7. prosince 2020 07:40

Teplejší počasí se pomalu začíná střídat s chladnějšími dny s nočními teplotami pod bodem mrazu. A to je pravá chvíle zajistit vodoměry proti mrazu. Stává se, že zákazníci Středočeských vodáren zjistí poškození vodoměru až při dalším odečtu vody nebo i za několik měsíců, kdy již došlo k velkým škodám.

Středočeské vodárny doporučují zabezpečit vodoměry před mrazem (Foto: SVAS)

„Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele přibližně na více než čtyři tisíce korun. Za škody na vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečnou ochranou například mrazem, plně zodpovídá odběratel,“ uvedl provozní ředitel vodáren Pavel Pobříslo. „Aby nedošlo k poškození vodoměru, musíme, hlavně u rekreačních objektů, nejen zavřít vodu, ale vypustit celý systém rozvodu vody. Protože pokud to neuděláme, ve vodoměru zůstane voda a nízká teplota pod bodem mrazu může způsobit prasknutí ochranného skla vodoměru či úplné zamrznutí. Vždyť i nedovřené sklepní okénko může díky proudění studeného až mrazivého vzduchu způsobit ve sklepních prostorách teploty pod bod mrazu nevhodné nejen pro nezabezpečený vodoměr,“ řekl Pavel Pobříslo.

„Že se naše upozornění vyplácí, ukazuje každoroční pokles poškozených vodoměrů. V období od listopadu 2019 do října 2020 se vyměnilo pouze 23 poškozených vodoměrů, což je pokles o 75 procent oproti stejnému období 2018 – 2019,“ upřesnil Pavel Pobříslo.

Od dubna do srpna bylo nahlášeno celkem 13 vodoměrů poškozených mrazem. Jedná se především o ty odběratele, kteří vlastní rekreační objekty nebo využívají vodou z vodovodu jako další zdroj pitné vody a v jarních měsících zahájili chatařskou sezónu.

Vodárny doporučují:

  • Zásadní opatření, které se doporučuje, je vždy řádně zateplit vodoměr.
  • Pokud chcete ochránit vodoměr a vnitřní rozvody v objektu, je nutné především zkontrolovat, zda je uzavřeno sklepní okno a pokusit se udržet ve sklepních prostorech stálou teplotu nad nulou. Odhalené trubky vnitřních rozvodů se doporučuje obalit dekou nebo izolačním materiálem. Tam, kde by mohlo dojít k provlhnutí izolačního materiálu, je vhodné použít nenasákavý materiál, například Mirelon.
  • Nachází-li se vodoměr mimo objekt ve vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na víko šachty umístit polystyrenovou desku, izolační vatu nebo plastový pytel naplněný drceným polystyrenem. Vodárny zároveň upozorňují, že se v žádném případě nesmí používat materiály podléhající hnilobě.
  • Vhodné je rovněž provést tuto kontrolu u chat a chalup, kdy po prasknutí vodoměru může docházet k dlouhodobým únikům vody a vzniklá škoda je tak často mnohonásobkem částky za výměnu zamrzlého vodoměru.
  • V případě, že dojde k zamrznutí vodoměru, nedoporučuje se s ním manipulovat, rozehřívat či provádět pokusy s jeho zprovozněním. Nejrychlejším způsobem, jak zajistit dodávku vody do objektu je zavolat na zákaznickou linku vodáren (840 121 121, 602 128 127 – 24 hodom denně) a domluvit se na termínu výměny vodoměru.

Autor: (red)