Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V Kladně začalo období zimní údržby města

Čtvrtek, 26. listopadu 2020 07:20

První listopadový den začalo období zimní údržby města. Při zhoršení povětrnostních podmínek tak může hlavní dispečer rozhodnout o nasazení sypačů, motorových košťat a další techniky do ulic. Kladno má na systém ošetřování komunikací a chodníků k dispozici v letošním rozpočtu do konce roku 9,21 milionu korun.

V Kladně začalo období zimní údržby města (Ilustrační foto: KL)

Kompletní zimní údržbu zajišťuje pro město na základě smlouvy společnost AVE Kladno a jejím úkolem je zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy. Pracovníci AVE Kladno ji budou provádět do 31. března příštího roku, a to podle Operačního plánu zimní údržby místních komunikací (OPZU), který si město s dodavatelem služby předem odsouhlasilo.

Trasy úklidu jsou pevně dány a vycházejí ze zmíněného OPZU. Za koordinaci zimní údržby ve městě je zodpovědný hlavní dispečer společnosti AVE. K dispozici je mu jako záloha nepřetržitě takzvaný domácí dispečer. V případě očekávaných zhoršených klimatických podmínek se podílí na řízení inspekčních jízd a při zahájení zásahu nastupuje k hlavnímu dispečerovi na dispečink. Pohotovosti k zásahu jsou rozděleny do čtyř stupňů. Vyhlašuje je odpovědný pracovník Magistrátu města Kladna a vedoucí pracovník AVE Kladno podle předpovědi a místního vývoje počasí. Stupeň pohotovosti určuje počty nasazené techniky i pracovníků.

Komunikace ve městě jsou pro účely údržby rozděleny podle frekventovanosti. Úklid v ulicích zahrnutých do I. pořadí by měl být hotov do 4 hodin od času zahájení údržby a ošetření komunikací, ve II. pořadí do 12 hodin a ve III. pořadí do 48 hodin. Vnitrobloky mají lhůtu 24 hodin, autobusové zastávky a přechody pro chodce při spadu sněhu nad 10 centimetrů pak do 12 hodin. Platí, že údržba III. pořadí se provádí vždy po ukončení ošetření komunikací I. a II. pořadí. Konkrétní zařazení ulic do pořadí najdou zájemci v OPZU pro sezonu 2020/2021 na webových stránkách města. Statutární město Kladno nezajišťuje zimní údržbu na místních komunikacích a chodnících, na kterých probíhají stavební práce anebo jsou součástí staveniště. Zimní údržbu zde zajišťují dodavatelé stavebních prací. Zimní údržba se neprovádí ani na parkovištích.

K odkládání sněhu jsou při běžné zimní údržbě určeny dva městské pozemky, a to při Průmyslové ulici a U Krematoria v Kladně-Dubí. V případě kalamity se k nim přidá také pozemek v Hnidousích.

Loňská zima ušetřila

Před zimním obdobím je na místní komunikace ve skladech připraveno 1460 tun posypové soli a 140 tun inertního materiálu. Zimní údržbu bude ve městě zajišťovat šest velkých sypačů, 18 malých chodníkových sypačů, dva nakladače, čtyři motorová košťata, tři traktory, čtyři dodávky či osobní automobily a 35 pracovníků pro ruční úklid.

Během minulé zimní sezony, která byla velmi mírná, bylo spotřebováno jen 193 tun posypové soli a 21 tun inertního materiálu. Celkové náklady na údržbu činily přes 14,5 milionu korun, což je zhruba o osm milionů méně než v sezoně 2018/2019.

Zdroj: Město Kladno