Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Unikátní software pomůže Kladnu realizovat energetický management města

Pondělí, 16. listopadu 2020 07:50

Zefektivnění nákladů na energie a dosažení úspor s jejich hospodařením. Rada města Kladna dala zelenou k pořízení elektronického systému, který zabezpečí vhodný energetický management, jehož pomocí bude sledovat spotřebu, řešit neefektivní vynakládání finančních prostředků v této oblasti, spravovat fakturaci a nastavovat lepší platební podmínky u jednotlivých komodit. Systém také umí hlídat stav a termíny revizí a kontrol technického zařízení budov a současně dokáže evidovat veškeré technické informace, včetně ukládání příslušné dokumentace.

Unikátní software pomůže Kladnu realizovat energetický management města (Ilustrační foto: KL)

„Existence systému je předpoklad pro hospodárné a efektivní vynakládání zdrojů na energie. Systém bude koordinovat úzký tým, jehož součástí bude energetik města i koordinátor projektu SPARCS. Do provozu systému zapojíme i jednotlivé správce budov. A díky vložení dat do systému a následné realizaci úsporných opatření v budovách dojde v budoucnu k velké úspoře finanční, ale i k úspoře času při monitoringu a vykazování energie,“ zdůvodnil pořízení softwaru uvolněný radní pro rozvoj města Ondřej Rys.

Zároveň je funkční energetický management mnohdy podmínkou pro získávání finančních prostředků z národních i EU zdrojů. Stejně tak bude systém pomáhat v implementaci legislativních pravidel, která budou mít města nově zakotvena novelou zákona o hospodaření s energiemi a jeho vyhláškami.

„Kolegové z oddělení dotací a přípravy projektů provedli průzkum trhu a zároveň uskutečnili čtyři konzultační jednání s cílem nalézt nejlepší řešení. Každý z dostupných nástrojů je totiž unikátní a lze velmi těžko definovat požadavky na jeho provoz,“ vysvětlil radní Rys.

Zavedení nástroje je jedním z Městem navrhovaných systémových projektů plynoucích z realizace mezinárodního projektu SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS, aneb udržitelná, energeticky pozitivní a bezuhlíková společenství). Smyslem je navrhnut efektivní a chytrá řešení v oblasti energetických úspor, inteligentních distribučních sítí a teplárenství, řízení energetických zdrojů, snižování znečištění ovzduší, digitalizace a také nízkoemisní dopravy. V projektu se mají ověřit technické a socioekonomické parametry energeticky plusových městských čtvrtí.

Do projektu SPARCS je zapojeno 31 partnerů. Na úrovni měst jde o sedm evropských zemí (Finsko – Espoo, Německo – Lipsko, Portugalsko – Maia, Řecko – Kifissia, Česko – Kladno, Ukrajina – Lvov, Island – Reykjavík). V projektu se zapojily také organizace jako je Siemens, Fraunhofer, CiviESCo, GoPa, BABLE a další soukromé či výzkumné organizace.

Zdroj: Město Kladno