Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Kladno vyzvalo občany, aby se vyjádřili k bezpečnosti ve městě

Sobota, 14. listopadu 2020 09:30

Město Kladno se zapojilo do pilotního testování klíčového projektu v oblasti prevence kriminality „Mapy budoucnosti II“. Součástí je i online anketa pro veřejnost o pocitu bezpečí ve městě. Vyjádřit svůj názor může každý, průzkum bude aktivní do 31. prosince 2020.

Kladno vyzvalo občany, aby se vyjádřili k bezpečnosti ve městě (Foto: KL)

Projekt „Mapy budoucnosti II“ organizuje Ministerstvo vnitra a jeho cílem je zlepšení spolupráce mezi městem, městskou policií, policií státní a také zvýšení informovanosti obyvatel o kriminalitě a jejich důvěry k policejním složkám. „Tento projekt by měl našemu městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek do rizikových oblastí, díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města. To by se ve svém důsledku mělo projevit ve snížení kriminality, zvýšení bezpečnosti města a vyšší objasněnosti trestné činnosti,“ vysvětlila Petra Černá z oddělení sociální práce, krizového řízení a bezpečnosti Magistrátu města Kladna.

Aby byla pracovní skupina projektu schopna vyhodnotit přínosy Map budoucnosti II, obrací se s prosbou o pomoc k veřejnosti. „Cílem je porovnat pocit bezpečí občanů v úvodu projektu a po ukončení pilotního provozu na podzim 2021. Zapojte se do krátké ankety hodnotící současný pocit vašeho bezpečí, názory občanů jsou pro nás velmi cenné. Krátká anketa je zveřejněna na webových stránkách i sociálních sítích města Kladna a bude aktivní až do konce roku,“ informovala Petra Černá a dodala: „Doufáme, že se obyvatelé města i v této nelehké době pandemie zapojí ve větší míře a předem jim za to děkujeme. Prevence kriminality je záležitostí nás všech.“  

Anketu můžete vyplnit ZDE:

Zdroj: Město Kladno