Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladno vynakládá miliony na úklid velkoobjemového odpadu v ulicích

Pátek, 13. listopadu 2020 07:10

Odkládání nábytku, praček sporáků a dalších spotřebičů u popelnic je trestné. Velkoobjemový odpad patří do sběrných dvorů a městských van. To je pravidlo, které stále ještě mnoho občanů nerespektuje. Dost možná si ale neuvědomují, že se tím vystavují reálnému riziku udělení pokuty v řádech desítek tisíc korun.

Kladno vynakládá miliony na úklid velkoobjemového odpadu v ulicích (Foto: MMK)

V letošním roce bylo v Kladně při pravidelných úklidech kontejnerových stání měsíčně v průměru odvezeno okolo 80 tun odpadu odloženého protiprávně mimo odpadové nádoby. V březnu, dubnu a v červnu se dokonce množství sebraného odpadu přiblížilo k 90 tunám.

„Tato čísla jsou alarmující. Město zaplatilo za úklid odpadu mimo kontejnery a dvory do letošního září už přes 4,5 milionu korun, v loňském roce téměř 5,9 milionů korun. Za to bychom mohli například zateplit školu,“ upozornil náměstek primátora Přemysl Mužík. Občané, kteří odkládají u kontejnerů pytle s odpady, starý nábytek, spotřebiče, koberce a jiné věci, ignorují právní předpisy, a tím se dopouštějí přestupku odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a zakládání skládek. „Za to jim hrozí pokuta do výše 50 000 korun. Podnikajícím subjektům, které využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí, pak hrozí za tento přestupek pokuta až 300 000 korun,“ upozorňuje Renata Ladmanová z Odboru životního prostředí kladenského magistrátu.

Do sběrného dvora může každý občan ročně odvézt 300 kilogramů odpadu a mimoto odložit další odpad do městem hrazených velkoobjemových van, které jsou pravidelně rozmisťovány po celém území Kladna od dubna do června a od září do listopadu. Vany lze též poskytnout i v ostatních měsících mimo tato období, a to na základě písemné objednávky občanů ulic v rodinné zástavbě nebo zástupců bytových domů.

Místa určená k odkládání vytříděného odpadu upravuje městská vyhláška č. 43/18. „Možností, jak se může Kladeňák zbavit svého velkoobjemového odpadu, je hned několik. V loňském roce město vynaložilo za městské vany a provoz sběrných dvorů přes 3,4 milionu korun, letos zatím více než 2,7 milionu. Je proto zcela bezohledné vytvářet další černé skládky, kterými velkoobjemový odpad odložený vedle popelnic je. Ohleduplným Kladeňákům za jejich zodpovědný přístup děkujeme,“ podotkl Přemysl Mužík.

Zdroj: Město Kladno