Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
 • Práce ve Slaném
 • Leoš Stránský

Vany na velkoobjemový odpad budou v Kladně přes zimu jen na žádost

Úterý, 3. listopadu 2020 07:00

Od prosince do března příštího roku nebudou v Kladně vany na velkoobjemový odpad rozmisťovány dle pravidelných harmonogramů, ale pouze na žádost občanů.

Vany na velkoobjemový odpad budou v Kladně přes zimu jen na žádost (Foto: MMK)

Pokud se občané bytových domů, popřípadě rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou si zdarma objednat návoz městské vany vždy s nejméně čtrnáctidenním předstihem. Písemnou žádost je třeba zaslat na Odbor životního prostředí poštou či elektronicky na e-mail renata.ladmanova@mestokladno.cz. Velkoobjemový odpad totiž nepatří ke kontejnerům.

Co je velkoobjemový odpad

Objemný odpad z domácností – starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, apod.

Jak objednat vanu?

Pokud se občané bytových domů, popřípadě občané rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou si objednat návoz městské vany určené pro odkládání velkoobjemového odpadu nebo mobilního sběrného dvoru určeného pro odložení nebezpečného odpadu vždy s nejméně čtrnáctidenním předstihem, a to písemně na adrese: Odbor životního prostředí, Magistrát města Kladna, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno nebo mailem: renata.ladmanova@mestokladno.cz.

 Žádost bude posouzena z hlediska finančních a organizačních možností města.

Kam zdarma a bezpečně odložit ojeté pneumatiky

Od dubna 2016 mají pneuservisy, autoservisy a prodejní místa ze zákona povinnost zřídit místa zpětného odběru pneumatik. Konečnému uživateli musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového zboží či služeb. Proto Kladeňáci, nezbavujte se pneumatik jejich odkládáním mimo vyhrazená místa a odevzdejte je bezplatně v místech jejich zpětného odběru, kterými jsou v Kladně tyto pneuservisy.

Kam je možné velkoobjemový odpad odevzdat

 • do sběrného dvora – zdarma do 300 kg na osobu za rok
 • do přistavených městských van (dle pravidelných rozpisů pro měsíce duben až červen a září až listopad)
 • do objednaných van
 • odvoz na objednávku za poplatek – zajišťují firmy zabývající se odvozem odpadu (napříklyc AVE Kladno, spol. s r.o. a podobně)

Odložením odpadu mimo vyhrazená místa porušujete vyhlášku města Kladna č. 43/18, a dopouštíte se tak přestupku, za který vám hrozí pokuta do výše 100 tisíc korun.        

Do velkoobjemového odpadu nepatří

 • elektrospotřebiče (ledničky, televize, rádia a podobně)
 • pneumatiky
 • stavební odpad
 • bioodpad

Zdroj: Město Kladno