Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Vizualizace podjezdu v Kladně ve Vodárenské ulici

Pondělí, 2. listopadu 2020 07:20

Podjezd ve Vodárenské ulici je dopravně velmi vytíženým místem, především stabilita opěrných zdí, zábradlí a odvodnění místní komunikace potřebovala už roky profesionální zásah. Město Kladno má vizualizace, jak by místo mělo vypadat po dokončení všech prací.

Vizualizace podjezdu v Kladně ve Vodárenské ulici (Foto: KL)

Postupnou obnovou prochází podjezd v Kročehlavech ve Vodárenské ulici. Rekonstrukcí je třeba zajistit stabilitu opěrné zdi, odvodnit místní komunikaci a opravu si zaslouží i zábradlí. Obě opěrné zdi jsou po mnohaletém provozu nasyceny chloridy z posypových materiálů a jejich kryt je plošně poškozený. Drolící se beton padal i na vozovku. Vzhledem k bezpečnosti jsou na prvním místě práce na sanaci opěrných zdí, vyměněno bude i zábradlí na jedné straně. Během sanace jednotlivých křídel je stávající lávka běžně přístupná. Na jaře pak bude stará lávka vyměněna za novou. Zatím jsou k mání dva různé návrhy. Jeden počítá s tím, že by lávka měla transparentní zábradlí, v druhém případě by mohlo být zábradlí plné.

Při zahájení prací, postavila stavební firma nejprve lešení na jedné straně podjezdu a začalo se s mechanickým odstraněním poškozené vrstvy betonu. Zdi se nově vyprofilují, napenetrují a kompletně zatmelí. Následně se práce přesunou na druhou opěrnou zeď.

Během rekonstrukce je provoz městské hromadné dopravy zajištěn mobilními semafory. Osobní doprava je puštěna v jednom směru dle prací na opěrných zdech. To ovšem řidiči moc nerespektují a stavbou projíždí dle svých potřeb. První část sanace by měla být hotova do konce roku a celková cena, kterou městská kasa zaplatí, se pohybuje okolo sedmi milionů korun.

Autor: (red)