Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Ve Slaném byly dokončeny další investiční akce

Pondělí, 26. října 2020 07:30

S přicházejícím podzimem bylo ve Slaném dokončeno hned několik investičních akcí – modernizace výtahu ve slánské nemocnici, oprava komunikace u hvězdicové kotelny a rekonstrukce vnější hřbitovní zdi. Na dalších zakázkách práce úspěšně pokračují.

Ve Slaném byly dokončeny další investiční akce (Ilustrační foto: KL)

Modernizace zastaralého výtahu ve slánské nemocnici začala letos v březnu. Včasnému dokončení však zamezila pandemie. Práce byly znovu obnoveny po ukončení prvního nouzového stavu. Projekt byl navržen tak, aby splňoval veškerá bezpečnostní i účelová kritéria. Nyní má výtah zvětšenou kabinu, do které se vejdou moderní zdravotní lůžka i s pacientem. Přestavbou výtahu pak došlo i ke zřízení nového bezbariérového vstupu. „Součástí bylo i zachování přístupu do výtahu z venkovního prostředí, což je pro bezbariérový pohyb lůžek s pacienty velmi žádoucí,“ uvedla pro Kladenské listy mluvčí sánské radnice Markéta Růtová. 

„Modernizace výtahu v objektu C přinesla zejména bezbariérový pohyb moderních zdravotních lůžek s pacienty, což je velmi žádoucí. Investice za téměř 4,4 milionů korun byla financována z rozpočtu města,“ upřesnil slánský starosta Martin Hrabánek.

Ve Slaném nechalo město zrekonstruovat jednu z místních komunikací, která se nachází na konci Všehlušické ulice v okolí hvězdicové kotelny. Obnova spočívala v odfrézování spodních vrstev, úpravě podkladu a položení nového povrchu z asfaltu. Součástí revitalizace bylo i osazení sloupků znemožňující průjezdu automobilů v bezprostřední blízkosti kotelny, avšak s ohledem na to, aby nepřekážely v pohybu cyklistům ani chodcům. Práce zahrnovaly také výměnu poklopů a vpustí. Dále došlo k opravě části opěrné zdi a bylo provedeno vodorovné značení komunikace. „Z rozpočtu města byla na tuto akci uvolněna částka 1 273 000 korun,“ vyčíslil starosta Hrabánek. 

Menší investiční akci představovala oprava narušené omítky venkovní strany hřbitovní zdi. V té bylo za autobusovou zastávkou částečně vypadané zdivo. Za rekonstrukci 63 metrů zdi zaplatilo město 131 tisíc korun.

Aktuálně se ve Slaném pracuje ještě na první etapě zvětšení parkoviště ve Vítězné ulici. S parkováním se zároveň dělá nový chodník podél místní školky a její oplocení. Do projektu se vešlo i osazení novým veřejným osvětlením a rekonstrukce se dočká také stávající asfaltová vozovka.

Práce pokračují i na křižovatce u železničního mostu v ulici Dukelských hrdinů. Tam město dělá nový přechod pro chodce, osvětlení, chodníky, zálivy pro autobusy a zastřešené autobusové zastávky pro cestující. Finišuje se také na obnově kanalizací a vodovodů, které jsou v majetku města.

Ve slánské nemocnici nyní probíhají stavební úpravy ploch a kanalizace před objekty A, B a vjezdu do areálu nemocnice. „Bude rozšířen vjezd do nemocnice, aby mohl vzniknout chodník ze zámkové dlažby. Ten bude navazovat na chodník venkovní a povede dále podél objektů A a B. Současně bude vybudováno 43 nových parkovacích stání. Před těmito úpravami proběhne výměna kanalizačního potrubí. Celý prostor bude finálně osazen novým veřejným osvětlením a dojde i na výsadbu nových stromů, jako náhrada za pokácené v prostoru stavby. K předpokládanému dokončení prací dojde na přelomu ledna a února 2021. Celkové náklady stavby jsou přibližně osm milionů korun včetně daně,“ řekla Markéta Růtová.

Autor: (mv)