ČSAD KLADNO
 • Rebuy Stars
 • Ples města Kladna
 • Den otevřených dveří

Workshop ukázal, jak by mohlo vypadat Kladno v roce 2050

Čtvrtek, 22. října 2020 07:30

I v této nelehké době, která nás testuje po všech stránkách, proběhl workshop k vizi města 2050 se zaměřením na oblast energetiky, klimatu, mobility a další oblasti, ve kterých chce Kladno rozvíjet svůj potenciál a hledat investiční příležitosti.

Workshop ukázal, jak by mohlo vypadat Kladno v roce 2050 (Foto: MMK)

Workshop města a ČVUT UCEEB byl unikátní hned z několika důvodů – proběhl v on-line podobě prostřednictvím moderních nástrojů, a to i z důvodů bezpečnosti, zároveň poskytl prostor pro diskusi široké škále partnerů. Účastníků bylo okolo 40, a to z řad podniků a významných zaměstnavatelů v regionu, výzkumu či inovátorů, spolků, zástupců veřejného života, distributorů energie či poskytovatelů významných služeb a také přizvaných odborníků. Potvrdil se tak zájem partnerů o rozvoj města, neboť navázal na předchozí rozhovory a první mapování potřeb.

Workshop, který proběhl v on-line formě, úspěšně navázal na založení Platformy pro rozvoj energetiky. Platforma sdružuje zástupce veřejného, soukromého, výzkumného či neziskového sektoru. Formulace budoucí vize, strategických priorit i jednotlivých projektů je tak pevně ukotvena v rámci celospolečenského ekosystému rozvoje energetiky a souvisejících sektorů ve městě. Tyto aktivity jsou rozvíjeny pod hlavičkou mezinárodního projektu SPARCS.

Workshop měl naplnit jednoduchý cíl: prodiskutovat a stanovit první obrysy vize města do roku 2050 včetně navržení strategických oblastí. Díky účastníkům, kteří reprezentují široké veřejné i soukromé zájmy, se cíl podařilo naplnit. Diskuse, která byla díky moderním nástrojům a metodám velmi interaktivní a kreativní, přinesla zajímavé návrhy a názory na budoucí rozvoj města.

„Workshop byl i díky aktivitě účastníků velmi živý, přinesl kritický pohled na stav některých věcí. Zároveň zazněly konstruktivní návrhy, co je možné ve městě dělat. Někteří partneři šli dokonce názorově opravdu za hranice do teď uchopitelných řešení, a o tom někdy stanovování vize je. Hovořili jsme například o decentralizaci systému zásobování teplem, využití odpadu jako energetického zdroje, o možnostech řešení v návaznosti na budoucí ukončování těžby a použití uhlí či o výstavbě silného centrálního zdroje zásobujícího město. Budoucí návrhy zazněly i pro oblast mobility, digitální konektivity a rozvoje služeb pro občany,“ vyzdvihl přínos workshopu radní pro rozvoj města Ondřej Rys, který se do diskuse aktivně zapojil.

V rámci workshopu zazněly aktuální návrhy a projekty, které město připravuje a plánuje. Od rekonstrukcí škol a dalších budov směrem k energetické efektivitě a zajištění vyššího komfortu pro žáky, učitele a rodiče, po zvažovanou instalaci fotovoltaiky ve městě či přípravy schématu veřejné dopravy postavené na elektromobilitě. Diskuse se také dotkla dobrého vládnutí, spolupráce a komunikace mezi úřady, dalšími institucemi a občany.

Podstatným faktorem celého workshopu bylo financování a investice, kterých bude výrazně méně i díky dopadům pandemie COVID-19 a systému přerozdělování prostředků z národní úrovně.

Workshop potvrdil nutnost zaměřit se na více variant financování projektů a hledání třeba i netradičních zdrojů. „Je stále důležitější přemýšlet o dlouhodobějších a třeba i ne zcela konzervativních řešení financování,“ doplnil Ondřej Rys.

Přínos diskuse v rámci workshopu potvrdil i tajemník Magistrátu města Kladna Zdeněk Slepička: „Příprava vize města je strukturované a kolektivní cvičení, může tak dojít k vytvoření společných cílů a projektových záměrů a v další fázi k stanovení prostředků, jak vize dosáhnout. Vize musí být moderní, ale také rozumně pojatá s jasně stanovenými odpovědnostmi. A i když směruje do relativně vzdálené budoucnosti, měla by zohlednit výchozí podmínky řešených oblastí, vyvarovat se v této souvislosti zásadních odchylek od reálného nazírání na svět. Bohužel, věcné a vědou podložené řešení aktuálních i příštích problémů v různých oblastech života společnosti je celosvětově mnohdy vytlačováno doktrínou takzvaných vševědoucích planoucích pohledů.“

„Jsme nadšeni. Workshop naplnil naše očekávání, i když jsme měli obavy, že on-line forma nebude tak živá. Máme od účastníků plno nápadů, které zapracujeme a na kterých je možné stavět. Chceme jít i za hranice současného vnímání, ale vnímáme realitu a okolní svět, který je velmi dynamický a neustále se vyvíjí a mění. Proto vize i priority, které navrhujeme, budou flexibilní a budeme je v čase aktualizovat,“ zmínil koordinátor projektu SPARCS David Škorňa.

Zdroj: Město Kladno


 1. zprávy

  Soutěž o nelevné rodiné vstupenky do Lumina parku

 2. zprávy

  Kladenská energetika přehledně v městském newsletteru

 3. zprávy

  Do Hornického skanzenu Mayrau se vrací Masopust

 4. zprávy

  Kemp vítězů míří opět do města Slaný za podpory olympioniků

 5. krimi

  Viditelnost v provozu je letošní téma akce Besipu a slánských strážníků

 6. zprávy

  Ve středních Čechách se rozjedou masopustní reje

 7. foto

  Kladenští Rytíři si pozvali na svůj led klub Miners

 8. krimi

  Kladenští strážníci předali spravedlnosti tři osoby v pátrání

 9. sport

  Ledovou plochu v Kladně pod otevřeným nebem můžete navštívit do konce ledna

 10. pozvánka

  V Kladně se chystá vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

 11. krimi

  V jednom dni zastavili kladenští strážníci hned dvakrát mladíka s drogou v těle

 12. zprávy

  Zdravotní sestra je nedostatková. Kladenská nemocnice nabízí až půl milionu za nástup

 13. zprávy

  V únoru máte poslední možnost navštívit Lumina Park, svět statisíců světýlek

 14. sport

  Divadlo ve Slaném bylo opět dějištěm ocenění sportovců roku

 15. zprávy

  Kladensko zasypal první letošní sníh. Silničáři vyjeli se vším, co mají k dispozici

 16. pozvánka

  Poradíme vám, kde tento týden můžete fandit kladenským sportovcům

 17. zprávy

  Udělte svůj hlas osobnostem Středočeského kraje nominovaným na Cenu hejtmanky 2022

 18. zprávy

  Dan hledá nový domov, pomůžete mu?

 19. zprávy

  Slánské muzeum věnovalo vzpomínku svému významnému občanovi

 20. foto

  Další netradiční den otevřených dveří na SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše