Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V Buštěhradu zkoumají chování elektrického přímotopu v rodinných domech

Čtvrtek, 15. října 2020 07:00

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT zahájilo analýzu spotřeby elektrické energie na vytápění trojice vybraných rodinných domů, které stojí v různých klimatických podmínkách. Úkolem je podrobně popsat reálný provoz a detailní chování elektrického přímotopného vytápění s dopadem na energetickou náročnost a uplatnění systému pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

V Buštěhradu zkoumají chování elektrického přímotopu v rodinných domech (Foto: KL)

V každém ze zkoumaných domů bude nejprve provedena analýzu energetického hodnocení ve vztahu k reálnému provozu objektu, to znamená porovnání vypočtené spotřeby se skutečně naměřenými hodnotami. Vědci se při tom zaměří na energii pro vytápění a přípravu teplé vody.

V druhé fázi se bude detailně sledovat chování zkoumaných objektů na základě různých provozních stavů systému vytápění. Vycházet se bude z výpočetního předpokladu provedeného pomocí simulačního nástroje na modelu objektu. Každý provozní stav se vyhodnotí jak z pohledu spotřeby energie, tak z hlediska kvality vnitřního prostředí a vnímání uživatele. Na závěr bude provedena souhrnná analýza naměřených a vypočtených hodnot.

Zjištěné poznatky výrazně zjednoduší proces inovace současných a vývoje nových výrobků vyhovujících přísnějším nárokům na snižování spotřeby elektrické energie, minimalizaci ekologické stopy a trvale udržitelný rozvoj.

Autor: (red)