Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Ulicí Ve Strnadovně už auta neprojedou, přepůlily ji betonové bloky

Pondělí, 12. října 2020 07:40

Pro větší bezpečnost rozdělovské lokality uzavřelo město od 7. října pro tranzitní dopravu ulici Ve Strnadovně. Trvalé opatření opakovaně žádali místní obyvatelé, kteří městu v srpnu adresovali hned dvě petice. Podepsalo je 75 signatářů.

Nové dopravní opatření chrání obyvatele v ulici Ve Strnadovně (Foto: MMK)

„Zdejší rodinnou zástavbu každodenně vysoce zatěžovaly automobily, které si tudy zkracovaly cestu od ulice Rakovnická směrem ke Smečenské ulici. Jak během let narůstala intenzita tranzitní dopravy, snižovala se bezpečnost obyvatel lokality,“ konstatoval vedoucí Odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu Tomáš Fujan.

„Lidé museli být stále ostražití, chyběl jim klid, stěžovali si na vysokou prašnost a zplodiny, které se v úzkých ulicích bez zeleně držely déle, na degradaci jejich nemovitostí vlivem neustálých otřesů z husté dopravy. Jejich argumenty pracovníci odboru dopravy prověřili a následně navržené nové dopravní řešení ulice Ve Strnadovně schválila i Policie České republiky,“ uzavřel Tomáš Fujan.

Zábrana, která ulici rozděluje na dva zaslepené úseky, se nachází u čísla popisného 973. Tvoří ji betonová svodidla, natřená pro lepší viditelnost. Na nové dopravní řešení ulice upozorňují značky „slepá ulice“ s uvedením povolené tonáže na začátku lokality ve směru od ulice Smečenská i od ulice Rakovnická. Mezi zábranou je umožněn průjezd cyklistům.

Zdroj: Město Kladno