Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Cyklisté, víte, kdy nemáte přednost?

Středa, 16. září 2020 07:10

Kladenská policie upozorňuje na často se opakující zlozvyk. Cyklisté si čím dál častěji doslova vynucují přednost v jízdě od ostatních řidičů v těch případech, kdy se cyklostezka kříží se silnicí. Zákon o pozemních komunikacích však hovoří jasně, cyklisté tady přednost nemají a jejich povinností je zákon respektovat.

Cyklisté, víte, kdy nemáte přednost? (Foto: KL)

„Jak je uvedeno v citaci zákona O provozu na pozemních komunikacích, musí i cyklista dodržovat pravidla silničního provozu. Samozřejmě tato pravidla se týkají všech účastníků silničního provozu, tudíž je musí respektovat i chodci. Přejezd pro cyklisty je určen výhradně cyklistům a chodci ho nesmí používat, natož si vynucovat na řidičích, již výše zmíněnou přednost při přecházení vozovky, a to navíc mimo vyznačený přechod pro chodce,“ upozorňuje mluvčí kladenské policie Michaela Nováková.

Přechod pro chodce je naopak určen pouze pro bezpečné přecházení pěších. Pokud by takzvanou zebru chtěl využít cyklista, je povinen z kola slézt a komunikaci přejít pěšky.

Znáte zákon O pozemních komunikacích? Připomeňte si jeho zásadní body, určené převážě cyklistům:

  • Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Zákon tedy nezakládá přednost v jízdě na přejezdu pro cyklisty před ostatními vozidly. Pro bezproblémové soužití chodců, cyklistů a řidičů motorových vozidel je kromě dodržování všech stanovených pravidel všemi nutná ohleduplnost, tolerance a předvídavost. 

  • Cyklista je podle zákona řidič a může řídit jízdní kolo, pokud je dostatečně tělesně a duševně způsobilý k řízení a v potřebném rozsahu ovládá předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Musíme se samozřejmě zmínit i o dalších prohřešcích, které se týkají osob jedoucích na jízdním kole.

Co je zakázáno cyklistům:

  • Cyklista nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol, nebo užít jinou návykovou látku před jízdou a během jízdy.
  • Cyklista nesmí při jízdě držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení a kouřit při jízdě.

Autor: (red)