Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

FOTO: Kladno ocenilo dárce krve Zlatým křížem

Sobota, 12. září 2020 10:00

Zlatý kříž třetí třídy předali oceněným dárcům v obřadní síni města předsedkyně výkonné rady oblastního spolku Českého červeného Kříže Stanislava Klicmanová -Maříková, primátor Dan Jiránek, radní Petr Soudek a zástupci pojišťoven. Oceněna byla cirka dvacítka občanů z Kladna a okolí.

Kladno ocenilo dárce krve Zlatým křížem (Foto: Jitka Krňanská)

„Červený kříž spolu s magistrátem města Kladna slavnostně předaly Zlatý kříž třetí třídy kladenským dárcům krve, který se uděluje dobrovolným dárcům za 80 bezplatných odběrů,“ uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

 „Velmi si vážím dlouhodobé činnosti Českého červeného kříže, ale hlavně bych chtěl projevit své uznání všem dárcům krve a poděkovat jim za jejich nezištnou pomoc, kterou může potřebovat kdokoliv z nás,“ řekl primátor Dan Jiránek.

„V dnešní době nebývá obvyklé, aby někdo něco někomu daroval. A krev je něco, co se nedá vyrobit ani koupit, a pomáhá jiným při záchraně života. Proto jim patří náš obdiv za jejich přístup,“ dodal Petr Soudek.

Autor: (red)